Frågor och svar

25 inlägg

FAR rycker ut

I sin senaste skattekrönika skriver Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR, om informationsutbytet och samråden mellan FAR och olika myndigheter, däribland Skatteverket. Det kom ett mejl: ”Det här funkar inte. Vi har mejlat Skatteverket om problemet, men utan respons. Kan FAR tala med Skatteverket?” Javisst! Vi […]

Får företaget äga en husvagn?

Kan man köpa in en husvagn till företaget eller finns risk för förmånsbeskattning? Läs vad Resultats experter svarar. Jag har ett byggföretag och tänkte köpa in en husvagn till företaget för att jag ska kunna använda den för övernattning vid jobb, är det ok? Det finns ett par saker att […]

Vad innebär en kontrollinventering av varulager?

Varför vill revisorn kontrollinventera varulagret och vad innebär det egentligen? Läs vad Resultats experter svarar. Revisorn vill kontrollinventera vårt varulager. Varför och vad innebär det? Svar: Bolag som har varulager är, enligt bokföringslagen och lag om inventering av varulager för inkomstbeskattningen, normalt skyldiga att inventera sitt varulager och uppdatera bokföringen […]

Leasa tjänstebil eller köpa?

Är det klokt att leasa tjänstebilen med hänvisning till momsreglerna? Så här svarar Resultats experter. Min kompanjon och jag ska skaffa var sin tjänstebil. Vi har likviditet i bolaget att köpa bilarna kontant, men ändå har vi fått rådet att leasa bilarna med hänvisning till momsregler. Vad anser ni? Rådet […]