Fastigheter

18 inlägg

Fastighetstaxering – var noga och spara pengar

Det är vanligt att fastigheter får felaktiga taxeringsvärden. Följ­den blir att fastighetsägaren beta­lar fel fastighetsskatt – och oftast för hög. Konsekvenserna kan bli allvarliga. – Det är otroligt vanligt med felaktiga taxeringsvärden. Ett felaktigt taxerings­värde leder till felaktig skatt och det påverkar företagets driftnetto och leder därmed till lägre vinst […]

Experterna svarar: Vad gäller runt renoveringen?

En byggnad har renoverats i verksamhetens ägda fastighet. Hur ska företaget tänka kring kostnadsföringen? Så här svarar Resultats experter. Vi har ett aktiebolag och redovisar enligt K2. Under året har vi renoverat en byggnad på företagets ägda fastighet. Kan vi kostnadsföra renoveringen? Det är inte säkert. Redovisningen av detta hanteras […]

Ny dom kan gynna den som bygger om

Den som äger ett hus som har byggts om på ett genomgripande sätt bör granska fastighetstaxeringen. Det kan finnas en möjlighet till sänkt skatt. Det visar ett aktuellt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan i målet var hur värdet av ett hyreshus som byggs om på ett genomgripande sätt ska bestämmas […]

Experterna svarar: Kan vi skriva upp fastigheten?

Kan vi skriva upp familjens fastighet då det bokförda värdet understiger fastighetens marknadsvärde? Så här svarar Resultats experter. Vår familj äger en fastighet sedan många år tillbaka. Den ägs genom ett aktiebolag som redovisar enligt K2. Det bokförda värdet understiger kraftigt fastighetens marknadsvärde. Kan vi skriva upp fastigheten? Uppskrivning är […]

Lätt söka taxeringsvärde med ny tjänst

En ny tjänst hos Skatteverket gör det snabbt och enkelt att ta reda på taxeringsvärdet på en fastighet. – Den här tjänsten är till hjälp för både företagare och redovisningskonsulter, säger Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och som arbetar på branschorganisationen FAR. För att ta reda på taxeringsvärdet på en fastighet […]

Nej till momsavdrag efter renovering

Nej till avdrag för underhåll och renovering när en ny hyresgäst skulle flytta in. Det blev domen i Högsta förvaltningsdomstolen. Domen innebär bland annat en förändring av rättsläget. Det säger Klara Horndahl, skattejurist på Mazars. Ett fastighetsbolag skulle byta hyresgäst. Den förra hyresgästen bedrev momspliktig verksamhet, den nya hyresgästen bedrev […]

Förslag om ny bostadsbeskattning kan påverka kommersiella fastigheter

Ett nytt förslag på beskattning av bostäder har presenterats i dagarna. Där ger nationalekonomen Peter Englund förslag på hur en ny och mer förutsägbar bostadsbeskattning kan utformas. Så påverkas kommersiella fastigheter. I en ny SNS-rapport tar nationalekonomen Peter Englund, professor emeritus i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, ett helhetsgrepp på […]

Pengar att spara på fastigheten

Som fastighetsägare bör man arbeta aktivt med fastighetstaxeringen. Ofta finns det pengar att tjäna. Det rådet kommer från Barbro Jansson Stridlund på Grant Thornton. Risken för en fastighetsägare som inte ser upp är att skattekostnaden blir för hög. – Förutom att taxeringsvärdet ligger till grund för fastighetsskatt/fastighetsavgift ligger det vid en […]

Så ställer du upp faktureringen med hyresrabatt

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning om faktureringsskyldighet. På sin webb ger myndigheten ett exempel på hur faktureringen till hyresgästen kan ställas upp, så att det blir rätt med hyresrabatten. EU gav klartecken till regeringens förslag att införa en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Stödet betalas ut av […]

Så här fungerar hyresrabatten

Stödet för sänkta hyror i utsatta branscher är nu på plats. Ansökan kan göras från 1 juli. I förra veckan gav EU klartecken för regeringens förslag att införa en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher, något tidningen Resultat tidigare berättat om. Nu är detaljerna kring stödet på plats. […]