FAR

S-E Revision & Redovisning AB är ett registrerat revisionsbolag hos Revisorsinspektionen.

Våra auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter är ansluta till FAR – Branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister

Vad innebär det att vi är medlemmar i FAR?
Det innebär att du som kund kan känna dig trygg i att vårt arbete kvalitetssäkras. Vi har riktlinjer att följa gällande utförande och dokumentation av våra redovisnings- och revisionstjänster. Det arbetssätt och rutiner vi fastställt ska säkerställa för dig som kund att vi utför våra tjänster på ett kvalitativt sätt. För att FAR ska veta om vi följer de riktlinjer de satt, så utför de regelbundet kontroller av vår byrå och våra anslutna medlemmar.
En godkänd kontroll är en förutsättning för fortsatt medlemskap i FAR.