Övrigt

46 inlägg

Regeringen vill upphandla mer hållbart

Hållbarhet ska väga tyngre vid offentlig upphandling. Klimat och hälsa ska spela en större roll när den offentliga sektorn gör upphandlingar. Det föreslår regeringen. Enligt förslaget ska myndigheterna ta fram riktlinjer som visar hur de ska genomföra en lagändring där hållbarhet prioriteras högre när myndigheterna gör sina upphandlingar. Regeringen skriver […]

Karenskrav vid korttidsstöd – så påverkas ditt företag

När det tillfälliga stödet för korttidsarbete upphörde sista september ändrade Tillväxtverket sina bedömningar utifrån de nya förutsättningar och en karensregel infördes. Regeln innebär att företag som fått stöd under 2020 års lagstiftning omfattas av 24 månaders karens. Företag som enbart fått stöd under 2021 års lagstiftning (även om stödet tilldelats […]

Reklamskatten kan slopas 2022

Regeringen vill ta bort reklamskatten från och med nästa år. I dag betalar omkring 3 000 organisationer och företag reklamskatt. I summan ingår omkring 1 600 idrottsföreningar som betalar reklamskatt. Samtidigt som ideella föreningar betalar reklamskatt tar staten inte ut någon reklamskatt för annonser och reklam på internet, i dagstidningar eller i […]

Sverige efter i digital kvittohantering

Nära hälften av nordiska företag använder fortfarande manuella kvittoprocesser, visar en ny rapport. Och företag i Sverige är sämst på att digitalisera pappershanteringen. Det finns stora förbättringsmöjligheter för svenska företag när det gäller digitaliseringen av papperskvitton. Det visar en ny rapport från Eurocard, där det framgår att Sverige har kvar […]

Plastbestick och plasttallrikar okej ännu en tid

Ett EU-direktiv säger att sugrör, plastbestick och plasttallrikar skulle varit förbjudna från 3 juli 2021. Men förbudet är försenat. Nytt datum är tidigast 1 november. Sverige hinner inte ändra sin lagstiftning enligt EU:s engångsplastdirektiv i tid. Det blir en försening på fyra månader eller mer innan Sverige lever upp till […]

Lättare att ansöka om utmätning

Kronofogdens hantering av utsökningsärenden ska effektiviseras. Riksdagen har sagt ja till att en ansökan om utsökning ska kunna lämnas digitalt. Den som har en fordran på någon som inte kan betala kan vända sig till Kronofogden och begära en utmätning. Då kan myndigheten fatta beslut att något av den skuldsattes […]

EU-portal hos Tullverket ska underlätta tullhanteringen

Tullverkets resa mot en helt digital tullhantering fortsätter. I den gemensamma EU-portalen går det nu att ansöka om att bli registrerad exportör. I takt med att Tullverket digitaliserar sina tjänster försvinner pappershanteringen steg för steg. Sedan 15 juni 2021 behöver den som vill ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) […]