Övrigt

21 inlägg

Ta kontroll över din tullhantering

Klassificeringskoder, BKB, AEO. Det är lätt att gå vilse bland alla uttryck när det kommer till tullfrågor. Men för den som lyckas navigera rätt finns pengar att spara. De senaste åren har Tullverket genomgått en förändring och i takt med digitaliseringen har myndigheten fått möjligheter att snabbare och effektivare hitta […]

Beslut fattat om höjd pensionsålder

Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs. Samtidigt ska ett nytt begrepp, riktålder, införas i socialförsäkringssystemen. I Sverige finns inte någon formell pensionsålder. Däremot finns pensionsrelaterade åldersgränser i olika regelsystem som påverkar den enskildes val när det är dags att sluta arbeta. Tiden för när den allmänna […]

WLTP – risk för högre fordonsskatt

Från och med 1 januari 2020 kommer fordonsskatten baseras på WLTP-värden. Därmed riskerar många fordonsägare att åka på en skattesmäll. 1 september började WLTP användas. WLTP står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test procedure och är ett sätt att mäta nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Tidigare har metoden NEDC använts […]

Nya krav vid kortbetalning i butik och online

Från och med den här veckan har reglerna vid kortbetalning skärpts. Ändringen påverkar både företag och deras kunder. Ändringar i EU:s betaltjänstdirektiv har trätt i kraft. Dessa innebär höjda säkerhetskrav vid vissa typer av betalningar. Syftet är att minska risken för bedrägerier. I flera länder i Europa har man fått […]

Missa inte att anmäla ordförande i föreningen

Driver du din verksamhet i form av en ekonomisk förening? Senast 31 december måste ni ha registrerat en styrelseordförande hos Bolagsverket. 1 juli 2018 började en ny lag om ekonomiska föreningar gälla. Den innebär att föreningar ska registrera en styrelseordförande hos Bolagsverket. Föreningar som berörs är: Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Bostadsförening […]

Förares slarv med registrering gav bolaget sanktionsavgift

Ett transportbolag där förarna slarvar med förarkorten kan få betala sanktionsavgifter. Högsta förvaltningsdomstolen har under sommaren haft uppe ett fall om hur sanktionsavgiften ska bestämmas. Inom EU finns gemensamma regler för kör- och vilotider för vägtransporter med fordon eller fordonskombinationer som har en totalvikt över 3,5 ton. Reglerna gäller även […]

Kom igång med GDPR – 4 tips

Hälften av småföretagarna har inte vidtagit några åtgärder sedan GDPR infördes. Så här kommer du igång. Enligt en undersökning från Visma Spcs har 53 procent av småföretagarna i Sverige inte vidtagit några konkreta åtgärder sedan GDPR infördes. För dig som ännu inte kommit igång med GDPR ger Visma Spcs fyra […]

Småföretagare saknar koll på GDPR

Var fjärde småföretagare har inte satt sig in i vad GDPR-lagstiftningen innebär. Alarmerande siffror enligt Visma Spcs. För drygt ett år sedan, 25 maj 2018, trädde EU:s dataskyddsförordning GDPR i kraft. Reglerna innebär ökade krav på kontroll och dokumentation för alla verksamheter som hanterar personuppgifter och tidningen Resultat har skrivit […]

Även uthyrning av vårdpersonal utan vinst är skattepliktig

När en tandsköterska anlitas som gemensam resurs hos olika tandvårdsmottagningar räknas det som skattepliktig personaluthyrning. Detta trots att uthyrningen inte är förknippad med något vinstpåslag. Det slår Skatteverket fast. Från 1 juli ska moms betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Det beskedet kom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, för snart ett år […]