Anställda

72 inlägg

Så här fungerar ersättningen för sjuklönekostnaden

Kompensationen för sjuklönekostnader som överstiger det normala ersätts tillfälligtvis av staten. Så här gör du. Sedan i våras gäller tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Reglerna har förlängts och gäller till och med årsskiftet 2020/2021. Det betyder att arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden de redovisar i arbetsgivardeklarationen för månaderna april, maj, […]

Nya regler för läkarintyg

Nu har nya regler för läkarintyg börjat gälla. För att få sjukpenning vid längre sjukdom behövs läkarintyg från dag 15. I vanliga fall behöver den som är sjuk en längre period lämna ett läkarintyg till sin arbetsgivare från dag åtta. Men i samband med att coronapandemin slog till tog regeringen […]

Förlängd provanställning när arbetstagaren varit borta större delen av prövotiden

Ibland räcker underlaget inte till för att arbetsgivaren ska kunna fatta beslut om att en provanställd arbetstagare ska få en tillsvidareanställning. Beslutet blir i stället att provanställningen avbryts. För både arbetsgivaren och arbetstagaren kan ett sådant beslut kännas särskilt svårt när anledningen till att underlaget inte räcker till beror på […]

Nedsättning av arbetsgivaravgift här för att stanna

Vissa enmansföretag kan få sänkt arbetsgivaravgift när en första person anställs. Reglerna föreslås bli permanenta och dessutom tillfälligt utökas med ytterligare en person. Från 2017 har det varit möjligt för vissa så kallade enmansföretag att få nedsatta arbetsgivaravgifter när en första person anställs i företaget. I det här fallet handlar […]

Fler aktiviteter omfattas av friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget gör inte bara personalen mer hälsosam utan även arbetsplatsen mer attraktiv. Efter två domar i somras har listan över aktiviteter som godkänns för friskvårdsbidrag utökats. Det här gäller. Många arbetsgivare strävar efter att skapa en arbetsplats som ger möjlighet till ett hållbart arbetsliv. Då är ofta friskvårdstimme och friskvårdsbidrag […]