Anställda

94 inlägg

Nya skatteregler för förmånscyklar på gång

Regeringen vill att fler cykelpendlar till och från jobbet. Därför föreslås nu skattelättnader för förmånscyklar. Finansdepartementet har skickat ut ett förslag om skattelättnader för förmånscyklar på remiss. Tanken är att förslaget ska ingå i höstbudgeten och bakgrunden är att regeringen vill öka cykelpendlingen. Två förslag finns i promemorian från departementet. […]

Dator hemma skattefritt även efter pandemin

Många vill fortsätta att arbeta hemifrån när pandemin är över, åtminstone en del av arbetsveckan. Arbetsgivaren kan hålla den anställda med dator och annan utrustning fritt från förmånsskatt även efter pandemin. – Så länge som man jobbar hemma och arbetsgivaren håller med utrustning som man behöver för att utföra sitt arbete […]

Så hanteras semesterlönen under pandemin

Kontrollera beräkningarna extra noga när det gamla semesteråret övergår i ett nytt. Detta eftersom pandemin kan skapa problem. Under 2020 har många företag använt sig av korttidsarbete på grund av pande­min. Riksdagen fattade snabba beslut och i bland skulle dessa beslut tilläm­pas retroaktivt. – Alla som jobbar med lön har […]

Hög tid att förbereda för nya visselblåsarlagen

EU:s visselblåsardirektiv ska bli svensk lag i december i år. Nu får många företag hjälp att leva upp till de nya reglerna. Men vad gäller? Förra veckan antog regeringen en lagrådsremiss om införandet av EU:s visselblåsardirektiv. Den nya lagen innebär ett förstärkt skydd för personer som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats.   – Man ska inte […]

6 användbara tips till företagare om bilförmån

Erika Karlsson på Baker Tilly Tributa ger användbara tips hur du som företagare ska tänka kring bilförmån. Hur bör man göra med arbetsgi­vardeklarationen för förmånsbil som företagare? − Om man är en så kallad fåmans­företagare är det bra att betala bilförmånen genom nettolöneväxling. Förmånsvärdet reduceras då till noll kronor samtidigt […]

Skaffa förmånsbil innan sommaren

För den som funderar på en ny förmåns­bil kan det vara lönsamt att ta den i bruk före 1 juli 2021. Det finns ett förslag om ändrade beräkningsregler för bilar som tas i bruk efter 1 juli 2021. Syftet är att minska skillnaden mellan att ha förmånsbil respektive privat bil. […]

Då är förmånsbil det rätta valet

Ska en anställd ha förmånsbil? För arbetsgivaren är frågan om man vill premiera en medarbetare med denna löneförmån. När en anställd behöver en bil i jobbet finns tre alternativ: Förmånsbil, personalbil eller egen bil. Förmånsbilen är en bil som bekostas av arbetsgivaren och som blir skattepliktig för den anställde om […]

Pandemin komplicerar när semesteråret slutar

Det är bara dagar kvar till 1 april, ett semesterår slutar och ett nytt börjar. För många företag vars anställda inte har tagit ut sina semesterdagar väntar problem. En av anledningarna är att många varit korttidspermitterade under semesteråret på grund av pandemin. – I dessa dagar brottas vi intensivt med detta […]

Skatteverket vill se enklare beskattning av bilförmån

Schabloner i stället för snåriga regler. Skatteverket vill att reglerna för beskattning av bilförmån blir enklare och mer förutsägbara. Fyra förslag som innebär enklare regler vid beskattning av bil- och drivmedelsförmån finns i det förslag till regeländring som Skatteverket lämnat till finansdepartementet. Myndigheten menar att nuvarande regelverk som infördes 1997 […]