Anställda

42 inlägg

E-tjänst för arbetsgivardeklaration förbättrad

Skatteverket har uppdaterat tjänsten för inlämning av arbetsgivardeklaration. Nu kan du se fler uppgifter i steget ”granska och skicka in”. För ett år sedan, 1 januari 2019, infördes arbetsgivardeklaration på individnivå. Omkring 400 000 arbetsgivare och sju miljoner löntagare berörs. Främsta syftet med arbetsgivardeklaration på individnivå och att uppgifterna ska lämnas […]

Är restid arbetstid?

När börjar egentligen arbetsdagen? När arbetstagaren kommer till kontoret/kunden eller när resan hemifrån påbörjas? Om detta skriver Anneli Lönnborg, advokat Gernandt & Danielsson i sin arbetsrättskrönika. När börjar egentligen arbetsdagen? Är det när arbetstagaren inställer sig på kontoret eller i vissa fall hos kunden, eller börjar arbetsdagen redan när arbetstagaren […]

När ska mina anställda förmånsbeskattas för vård?

Förmån för hälso- och sjukvård, samt företagshälsovård. Var går gränserna? Resultat reder ut. Senaste året har beskattning av företagshälsovården hamnat i fokus. Förklaringen är ett riksdagsbeslut från våren 2018. Då bestämde politikerna att skattefriheten för förmån av inte offentligt finansierad hälso- och sjukvård skulle slopas. De nya reglerna infördes 1 […]

Heltid en norm, deltid en möjlighet

Vi får allt oftare höra om rapporter som redogör för att den nya generationen, 90-talisterna, värdesätter balans i livet. Att arbeta heltid är i dag en norm och något som många inte ifrågasätter. Om några år kanske normen är att arbeta deltid om rapporterna stämmer. Våren 2017 beslutade regeringen att […]

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp allt närmare

Regeringen gör nu allvar av de tidigare aviserade planerna på att införa ett nytt ekonomiskt arbetsgivarbegrepp, för beskattning av individer som är bosatta i utlandet och som arbetar i Sverige tillfälligt. Avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir vem denne utför arbete för och inte vem som betalar […]

Förhandlingsvägran kostade 50 000 kr

Att inte inställa sig vid förhandlingar om att teckna kollektivavtal kan bli dyrt. Arbetsdomstolen har dömt ett bolag att betala 50 000 kronor i allmänt skadestånd till ett fackförbund för att inte inställt sig när förbundet kallat till förhandlingar. Att inte inställa sig vid förhandlingar om att teckna kollektivavtal kan bli […]

Bilförmånen i AGI – så gör du

Hur ska du som företagare tänka kring bilförmån i arbetsgivardeklarationen? Resultat hjälper dig att göra rätt. Kontantprincipen är huvudregeln för redovisningen och beskattningen av bilförmånen i AGI. Vilket innebär att månaden den anställde har använt förmånen ska den redovisas och tas upp till beskattning. Om arbetstagaren använder arbetsgivarens bil privat, […]

Semester under uppsägningstid – vad gäller?

Vi har en anställd som sagt upp sig och önskar ta ut all sparad semester under uppsägningstiden. Måste vi godkänna detta? Läs vad Resultats experter svarar. En anställd som sagt upp sig har alltid rätt att ta ut sin semesterledighet under uppsägningstiden om semesterledigheten redan är beviljad. Det vill säga […]