Anställda

114 inlägg

Arbetsgivarens kontor är tjänsteställe

Det är det vanliga kontoret i arbetsgivarens lokaler som är tjänsteställe. Detta även om en anställd kan jobba mer än halva veckan hemma. Det slår Skatteverket fast. Pandemin och modern teknik har lett till att många med kontorsarbete arbetar hemifrån, helt eller delvis. Det har väckt frågor kring vilken plats […]

Dags att ordna med skattefri gåva

I år kan man som arbetsgivare vara extra generös och kombinera den så kallade coronagåvan med den skattefria julgåvan. Tillsammans får de vara värda maximalt 2 500 kronor. Men skynda! Coronagåvan gäller bara året ut. Vi rusar mot jul och nyår, det är hög tid för den arbetsgivare som tänker […]

Tungt ansvar på arbetsgivaren

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsplatsen utformas så att man undviker hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar. Men när Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion fick nära hälften av arbetsplatserna krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Belastningsbesvär är ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen, både i Sverige och i övriga […]

Håll koll på skatteavdraget

Snart dags att gå i pension? Eller får du lön från flera håll? Då kan det vara dags att kolla skatteavdraget. Skatteverket uppmanar nu alla som är pensionärer eller som snart ska gå i pension att kontrollera att pensionsutbetalarna gör tillräckliga skatteavdrag under 2022. Om inkomster betalas ut från flera […]

Det här krävs för att hemarbete ska vara skattefritt

I spåren av pandemin kvarstår ett flexibelt arbetssätt hos de flesta arbetsgivare. Men vad gäller skattemässigt? Resultat hjälper dig att undvika fallgroparna. Förra året kom direktiven från Folkhälsomyndigheten: jobba hemma om möjligt. Uppmaningen fick många företag att underlätta hemarbetet för sina anställda genom att buda hem datorskärmar, kontorsstolar och annan […]

Experterna svarar: Får vi kräva ansiktsmask?

Företaget har flera anställda så kallade riskpersoner. Får arbetsgivaren införa krav på ansiktsmask för att skydda riskpersonerna från smitta? Så här svarar Resultats experter. Vi är ett företag som har ett flertal anställda med olika hälsorelaterade problem som gör att de kvalificerar sig som ”riskpersoner” när man talar i termer […]