Anställda

49 inlägg

Arbetsmiljöansvaret vid hemarbete

Även om dina anställda arbetar hemifrån är det du som arbetsgivare som har ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket uppmanar både arbetsgivare och arbetstagare att göra så gott man kan för att få situationen att fungera. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön och att exempelvis arbetsplatsen är ergonomiskt bra utformad. Det […]

Korttidspermittering – så funkar det

Genom korttidspermittering kan arbetsgivaren minska sina lönekostnader med 50 procent. Samtidigt kan arbetstagaren behålla 90 procent av lönen. Många arbetsgivare, framför allt inom restaurang-, hotell- och turismnäringen, är hårt pressade av coronavirusets ekonomiska effekter, då kundunderlaget minskat kraftigt. Även övriga branscher påverkas kraftigt. För att hjälpa livskraftiga företag att undgå […]

Anstånd med skatt och slopat karensavdrag

Slopat karensavdrag och möjlighet att få anstånd med arbetsgivaravgifter och vissa skatter. Det är några av åtgärderna regeringen vill vidta med anledning av corona-viruset. På onsdagen presenterade regeringen ett förslag till en ändringsbudget med anledning av corona-viruset. Bakom ändringsbudgeten står Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Bland annat föreslås att karensavdraget […]

Minimera karensdagarna – om du får!

Egna företagare kan välja hur många karensdagar de ska ha i den allmänna sjukförsäkringen. Den som väljer lång karenstid betalar mindre men tjänar inte mycket vid sjukdom. Men den som har fyllt 55 år saknar den valmöjligheten. Ett vanligt råd till dem som har inkomst av näringsverksamhet, alltså enskild firma […]

Arbetsrätt i tider av coronavirus

Ingen har kunnat undgå coronavirusets utbrott i världen. WHO har beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Hur ska arbetsgivarna agera? Om detta skriver Resultats krönikör Anneli Lönnborg. Sveriges arbetsgivare stod hösten 2017 oförberedda i kölvattnet av #meeto, för frågorna om hur man som arbetsgivare ska motverka och agera vid fall av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Lika oförberedda synes vi nu […]

Arbetsgivarens kvittningsrätt

När har arbetsgivaren rätt att kvitta en eventuell fordran från en anställd? Och vad händer om man gör fel? Läs arbetsrättsexpert Anneli Lönnborgs senaste krönika. En fråga som inte sällan dyker upp i arbetsrättsliga sammanhang och inte minst i samband med att slutlön ska betalas ut, är huruvida arbetsgivaren på […]

E-tjänst för arbetsgivardeklaration förbättrad

Skatteverket har uppdaterat tjänsten för inlämning av arbetsgivardeklaration. Nu kan du se fler uppgifter i steget ”granska och skicka in”. För ett år sedan, 1 januari 2019, infördes arbetsgivardeklaration på individnivå. Omkring 400 000 arbetsgivare och sju miljoner löntagare berörs. Främsta syftet med arbetsgivardeklaration på individnivå och att uppgifterna ska lämnas […]

Är restid arbetstid?

När börjar egentligen arbetsdagen? När arbetstagaren kommer till kontoret/kunden eller när resan hemifrån påbörjas? Om detta skriver Anneli Lönnborg, advokat Gernandt & Danielsson i sin arbetsrättskrönika. När börjar egentligen arbetsdagen? Är det när arbetstagaren inställer sig på kontoret eller i vissa fall hos kunden, eller börjar arbetsdagen redan när arbetstagaren […]

När ska mina anställda förmånsbeskattas för vård?

Förmån för hälso- och sjukvård, samt företagshälsovård. Var går gränserna? Resultat reder ut. Senaste året har beskattning av företagshälsovården hamnat i fokus. Förklaringen är ett riksdagsbeslut från våren 2018. Då bestämde politikerna att skattefriheten för förmån av inte offentligt finansierad hälso- och sjukvård skulle slopas. De nya reglerna infördes 1 […]