Revision

1 inlägg

När har revisorn tystnadsplikt?

Din revisor har tystnadsplikt, men vad innebär det egentligen? Det finns tillfällen då revisorn måste bryta tystnadsplikten, bland annat vid brottsutredningar. Resultat har tagit hjälp av advokat Carl Svernlöv för att reda ut vad som gäller. Vad innebär revisorns tystnadsplikt?  – Rent allmänt kan man säga att revisorn inte får […]