Frågor och svar

25 inlägg

Experterna svarar: När krävs aktiebok?

Måste jag ha en aktiebok när jag är ensam aktieägare? Det undrar dagens frågeställare. Så här svarar Resultats experter. Har just startat ett aktiebolag och fick ett reklambrev med erbjudande om att upprätta en digital aktiebok, måste jag verkligen ha en aktiebok när jag är ensam aktieägare? Enligt aktiebolagslagen ska […]

3 saker du bör veta om din redovisningskonsult!

RESULTAT FRÅGAR … Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult på FAR, om vad du bör känna till om din redovisningskonsult. De senaste månadernas stödåtgärder inneburit många kniviga frågor till landets redovisningskonsulter. Här är tre saker du bör känna till om din auktoriserade redovisningskonsult. 1. Tystnadsplikt Om inte tystnadsplikten upphävts genom en överenskommelse […]

Skattefri gåva eller inte?

När blir en gåva skattefri? Så här svarar Resultats experter. Jag har fritt kapital i mitt fåmansbolag A och har tänkt att ge mina barn en bra start på ett eventuellt företagarliv. Kan jag överföra en del av det fria kapitalet via aktieägartillskott till tre nybildade bolag B,C och D […]