Frågor och svar

19 inlägg

3 saker du bör veta om din redovisningskonsult!

RESULTAT FRÅGAR … Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult på FAR, om vad du bör känna till om din redovisningskonsult. De senaste månadernas stödåtgärder inneburit många kniviga frågor till landets redovisningskonsulter. Här är tre saker du bör känna till om din auktoriserade redovisningskonsult. 1. Tystnadsplikt Om inte tystnadsplikten upphävts genom en överenskommelse […]

Skattefri gåva eller inte?

När blir en gåva skattefri? Så här svarar Resultats experter. Jag har fritt kapital i mitt fåmansbolag A och har tänkt att ge mina barn en bra start på ett eventuellt företagarliv. Kan jag överföra en del av det fria kapitalet via aktieägartillskott till tre nybildade bolag B,C och D […]

FAR rycker ut

I sin senaste skattekrönika skriver Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR, om informationsutbytet och samråden mellan FAR och olika myndigheter, däribland Skatteverket. Det kom ett mejl: ”Det här funkar inte. Vi har mejlat Skatteverket om problemet, men utan respons. Kan FAR tala med Skatteverket?” Javisst! Vi […]

Får företaget äga en husvagn?

Kan man köpa in en husvagn till företaget eller finns risk för förmånsbeskattning? Läs vad Resultats experter svarar. Jag har ett byggföretag och tänkte köpa in en husvagn till företaget för att jag ska kunna använda den för övernattning vid jobb, är det ok? Det finns ett par saker att […]

Vad innebär en kontrollinventering av varulager?

Varför vill revisorn kontrollinventera varulagret och vad innebär det egentligen? Läs vad Resultats experter svarar. Revisorn vill kontrollinventera vårt varulager. Varför och vad innebär det? Svar: Bolag som har varulager är, enligt bokföringslagen och lag om inventering av varulager för inkomstbeskattningen, normalt skyldiga att inventera sitt varulager och uppdatera bokföringen […]