Konsultationer

Du som redan idag är egenföretagare, vet att det inte alltid är så lätt att göra rätt. 
En annan vill ta steget som du länge drömt om, att äntligen driva eget, och kanske fastnar i helt andra frågor än den mer rutinerade företagaren.

Oavsett om du nyss startat upp din verksamhet eller varit aktiv i många år, så kan du känna igen dig i känslan  – vem kan jag fråga om råd?

  • Nybildning bolag
  • Styrelseändring
  • Fusion
  • Bolagsordningsändring
  • Övriga bolagsärenden
  • Skattekonsultationer
  • Avtal

Det är mycket du förväntas kunna när du tar steget till företagarvärlden.
Vilken bolagsform ska du välja, hur ska du sköta din bokföring, Vilka krav ställer myndigheter på dig och din tänkta verksamhet.
Vilka datum måste du känna till och förhålla dig till. Ska du anställa personal eller har du kunder i andra länder.

Att ha ett bollplank att lyfta alla dessa frågor med, att få råd och tips samt information om viktiga saker att tänka på när du ska driva din verksamhet, det är där ESSE Revision vill finnas för dig som företagare.
Kontakta oss redan idag!