Bolagsfrågor

100 inlägg

4 goda råd inför årsskiftet

Här nedan kommer Pia Weimarsdotter på Simployer med sina bästa råd och tips inför årsskiftet. Målet är att åstadkomma ett positivt skattemässigt utfall. ”Men varje tips måste sättas i sitt sammanhang. Både för- och nackdelar måste vägas in vid bedömningen”, säger Pia Weimarsdotter. 1. Starta aktiebolaget i rätt tid och […]

Pandemistöd återinförs för företag

Omställningsstöd, omsättningsstöd och skatteanstånd återinförs. Även ytterligare besked om stöd för korttidsarbete väntas. ”Om nya omfattande restriktioner införs är det viktigt att rättssäkerheten kring stöden är högre denna gång”, säger Hans Peter Larsson på FAR. På en presskonferens på fredagsmorgonen meddelade finansminister Mikael Damberg att regeringen efter dialog med Moderaterna […]

Handläggningstiderna sjunker hos Bolagsverket

Trycket har varit hårt på Bolagsverket under året. Men nu börjar belastningen närma sig normala nivåer. Resultat har tidigare berättat om de långa väntetiderna hos Bolagsverket och problemen som följt i spåren av dessa. En av anledningarna har varit nyregistreringen av företag. Under 2020 registrerades nästan 25 procent fler aktiebolag […]

Hopp om stärkt rättssäkerhet om Skatteverket får hantera korttidstödet

Regeringen vill att Skatteverket ska ta över hanteringen av korttidsstödet. En uppgift som nu ligger hos Tillväxtverket. Förslaget välkomnas av skatteexperter som anser att rättssäkerheten stärks. Korttidsstödet har under pandemin hanterats av Tillväxtverket, som under perioden fått ökade anslag, har tredubblat antalet anställda och betalat ut stöd för cirka 600 000 […]

5 tips för att öka företagets kreditvärdighet

Carina Hedrum är byråchef PBAB, godkänd revisor och Auktoriserad Redo­visningskonsult FAR. Här tipsar hon om hur företaget kan förbättra kreditvärdigheten. Hur ska jag göra för att förbättra mitt företags kreditvärdighet? – Är man högt belånad och missköter sina betalningar så påverkar det vad kreditvärderingsföretagen sätter för värdering. Nu när allt […]

Relationen mellan korttidsstöd och utdelning – en fråga för domstolen

Detta med korttidsstöd väcker fortfarande många frågor och ärendena från Tillväxtverket till förvaltningsdomstolarna har uppskattningsvis, i vart fall för förvaltningsrätten, inneburit en 10–15 procentig ökning av det totala antalet mål under 2021 som ligger för domstolens prövning. En mängd av de överklaganden som förvaltningsrätten får handlar om korttidsstöd i relation […]