ESSE Revision

416 inlägg

Stödåtgärder förlängs till hösten

I veckan har beskeden kommit från regeringspartierna som tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna är överens: några av stödåtgärderna som infördes för att mildra effekterna av coronapandemin kommer att förlängas. Om korttidsstödet skriver regeringen i ett pressmeddelande att företag under juli, augusti och september kommer att kunna permittera anställda upp till […]

Digitala fullmakter på gång

Både som företagare och som privatperson kan man behöva företräda någon annan person – eller bli företrädd. Nu är staten på gång med en lösning för digitala fullmakter. Men den riktiga lanseringen dröjer till slutet av 2022. – För små och medelstora företag blir det bästa med den nya nationella lösningen […]

Nya skatteregler för förmånscyklar på gång

Regeringen vill att fler cykelpendlar till och från jobbet. Därför föreslås nu skattelättnader för förmånscyklar. Finansdepartementet har skickat ut ett förslag om skattelättnader för förmånscyklar på remiss. Tanken är att förslaget ska ingå i höstbudgeten och bakgrunden är att regeringen vill öka cykelpendlingen. Två förslag finns i promemorian från departementet. […]

Dator hemma skattefritt även efter pandemin

Många vill fortsätta att arbeta hemifrån när pandemin är över, åtminstone en del av arbetsveckan. Arbetsgivaren kan hålla den anställda med dator och annan utrustning fritt från förmånsskatt även efter pandemin. – Så länge som man jobbar hemma och arbetsgivaren håller med utrustning som man behöver för att utföra sitt arbete […]

Bättre villkor för solceller på jordbruksfastighet

En glad nyhet för många jordbrukare: Nu kan man få skattereduktion när man installerar solceller på en privatbostad som ligger på en jordbruksfastighet. Det meddelar Skatteverket. En kort bakgrund: 1 januari 2021 infördes en skattereduktion för arbets- och materialkostnader för den som installerar grön teknik, till exempel solceller. Den nya […]

Så hanteras semesterlönen under pandemin

Kontrollera beräkningarna extra noga när det gamla semesteråret övergår i ett nytt. Detta eftersom pandemin kan skapa problem. Under 2020 har många företag använt sig av korttidsarbete på grund av pande­min. Riksdagen fattade snabba beslut och i bland skulle dessa beslut tilläm­pas retroaktivt. – Alla som jobbar med lön har […]

Delar i 3:12-reglerna föreslås göras om

Två förslag för att förtydliga 3:12-reglerna har skickats på remiss. Reglerna rör framför allt stiftelser. − Inte oväntat, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR. I veckan har finansdepartementet skickat en promemoria med förslag om kompletteringar i de så kallade 3:12-reglerna på remiss. I ett pressmeddelande skriver departementet att syftet […]

Hög tid att förbereda för nya visselblåsarlagen

EU:s visselblåsardirektiv ska bli svensk lag i december i år. Nu får många företag hjälp att leva upp till de nya reglerna. Men vad gäller? Förra veckan antog regeringen en lagrådsremiss om införandet av EU:s visselblåsardirektiv. Den nya lagen innebär ett förstärkt skydd för personer som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats.   – Man ska inte […]

Experterna svarar: Kan vi skriva upp fastigheten?

Kan vi skriva upp familjens fastighet då det bokförda värdet understiger fastighetens marknadsvärde? Så här svarar Resultats experter. Vår familj äger en fastighet sedan många år tillbaka. Den ägs genom ett aktiebolag som redovisar enligt K2. Det bokförda värdet understiger kraftigt fastighetens marknadsvärde. Kan vi skriva upp fastigheten? Uppskrivning är […]