Revision

Det finns två typer av aktiebolag. Privat aktiebolag och publikt aktiebolag.
Det vanligaste för en småföretagare är ett privat aktiebolag, d v s att ditt aktiebolag inte är ett börsnoterat aktiebolag.

När ditt aktiebolag överstiger gränsvärdena, så behöver du välja en revisor.

När du uppnår två av de tre gränsvärden som gäller, för de två senaste räkenskapsåren (och det är samma värden som uppfylls två år i rad) så krävs det att aktiebolagets räkenskaper granskas av en revisor fr o m det tredje räkenskapsåret. Det innebär att när du år två kommer fram till att bolaget behöver en revisor så behöver du själv ta kontakt med en revisor för att fråga om denne kan ta sig an uppdraget att bli ditt bolags revisor.

Därefter behöver du skicka in en ändringsanmälan till Bolagsverket där du väljer in den revisor du kontaktat, till uppdraget att granska räkenskaperna nästkommande år. (Vi kan även hjälpa dig med ändringsanmälan).

D v s så snart du kommer fram till att bolaget nu uppfyller kriterierna för revision så ska du ordna med revisor så att denne i god tid innan uppdraget ska granskas, kan ta kontakt med dig för att planera för när revisionen ska utföras.

Gränsvärdena för att behöva revision är:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Även om du inte uppfyller gränsvärdena ovan så kan du välja att ditt bolag ändå ska ha revisor.

Tryggheten i att en revisor granskar bolagets räkenskaper så att allt är hanterat på rätt sätt, ger en kvalitetsstämpel till bolagets Årsredovisning.
Bolagets intressenter kan känna sig trygg i att bolagets räkenskaper har granskats av en genom Revisorsinspektionens auktoriserade revisorer.