Moms

27 inlägg

Så hanterar du momsen vid gåva till företaget

Många företagare vittnar om ett stort stöd från kunderna, när intäkterna sviker. Så här hanterar du moms och redovisning vid gåvor och stödköp. Stödköp av presentkort som inte är tänkte att utnyttjas och stöd i form av kontanta bidrag. Företagare runt om i Sverige möts av kunder som vill hjälpa […]

Så hanterar du momsen efter brexit

Framförhållning är bästa sättet att hantera brexit. Förändrade rutiner och ökad administration väntas. Skatterådgivaren Pia Hedberg delar med sig av sina bästa tips. Storbritannien har lämnat EU och en övergångsperiod löper till och med 31 december 2020. Övergångsperioden kan förlängas med högst ett till två år. Ett sådant beslut måste […]

HFD: Lek och skoj är ingen sport

Var går gränsen mellan lek och idrott? Det räcker inte med att besökarna ägnar sig åt fysisk aktivitet för att företaget ska få sänkt moms. Det säger Högsta förvaltningsdomstolen i en vägledande dom. Ett företag som äger ett antal anläggningar för lek, sport och rörelse för barn och ungdomar ansökte […]

Hård kritik efter besked om coworking från SRN

Coworking och aktivitetsbaserade kontor ska vara undantagna från moms. Det säger Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked. Beskedet kan slå hårt mot företag som hyr ut delade kontorsytor. – Det här förhandsbeskedet kan få väldigt stora konsekvenser med mycket högre kostnader för de flesta företag inom coworking-branschen. I förlängningen innebär det också högre […]

HFD: Det ska vara moms på separat el och vatten

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen satt ner foten, det ska vara moms när varje hushåll betalar separat för el och vatten. Domen har blivit omdiskuterad. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som inte har varit registrerade för moms kan nu tvingas bli det. Domen är av central betydelse, enligt Fredrik Mattsson, skattejurist på Skeppsbron […]

Så påverkar EU:s nya momsregler dig

Kraven för momsfrihet vid EU-handel skärps. Det är en av konsekvenserna när momssystemet inom EU uppdateras. – Generellt gäller att alla företag som handlar med varor över EU-gränserna behöver se till att de har koll på de nya reglerna. Rutiner och annat bör finnas på plats så att företagen inte […]

Slutet på perioden avgörande för överklagande av moms

Ett företag kan ha period för redovisning av moms i två olika beskattningsår. Hur ska då tiden för överklagande och omprövning av beslut om moms beräknas? Avgörande är när redovisningsperioden avslutas, skriver Skatteverket. Ett exempel: Ett företag tillämpar tremånadersredovisning för mervärdesskatt. Företaget har ett beskattningsår, och alltså ett räkenskapsår, som […]

Dessa påverkas av momsfriheten på sjukvård

Skatteverket har preciserat vilka aktörer som omfattas av momsundantaget för sjukvård. Samtidigt väntas ytterligare domar som påverkar vårdmomsen senare i år. Sjukvårdstjänst eller uthyrning av personal? Det är den senaste tidens stora fråga för bedömningen om verksamheten ska undantas från moms eller inte. I juni 2018 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen ett […]

Förevisande av naturområde och lägre moms

Forsränning är inte förevisande av naturområde. Därmed omfattas aktiviteten inte heller av den lägre momssatsen om sex procent. Momssatsen för förevisning av naturområde har varit i fokus senaste året. 1 januari 2018 sänktes momsen från 25 till 6 procent. Knappt ett år senare kom ett förslag från finansutskottet om att […]