Moms

41 inlägg

Slumpkontroller ökar momsintäkterna

Fler företag betalar in moms till staten efter slumpkontroller av Skatteverket. Det visar en rapport från Skatteverket. Skatteverkets slumpmässiga momskontroller verkar ha effekt. I alla fall kortsiktigt. Andelen företag som betalar moms till staten ökar med drygt tre procentenheter, eller knappt tio procent, under samma år som momskontrollen görs och […]

Reducerad skatt för klätterbana

Att ta sig runt en klätterbana är en idrottslig aktivitet. Därför ska skatten på entréavgifter reduceras. Det slår Skatterättsnämnden fast i ett förhandsbesked som går emot Skattemyndigheten. Ett företag har en klätterbana där man mot en avgift kan ta sig runt flera meter över marken. Deltagarna sitter fast med rep […]

Inget avdrag för skrivbord och lampa

En arbetsgivare kan inte göra skatteavdrag för skrivbord och lampor som köps in av de anställda för att de ska kunna jobba hemma. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Ett företag har tagit fram ett erbjudande till de anställda. Det innebär att de anställda får köpa viss utvald kontorsutrustning, […]

HFD har avgjort i viktigt mål om moms

En skattskyldig som har blivit momsregistrerad för en verksamhet kan lita på att verksamheten är momspliktig och på att momsen på de inköp som gjorts till verksamheten är avdragsgill. På den punkten kan Skatteverket inte ändra sig i efterhand. Det är innebörden i en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen. – Den […]

Fler företag kan slippa redovisa moms

Omsättningsgränsen för moms kan komma att höjas från 30 000 kronor till 80 000 kronor. Förslaget kommer att finnas med i regeringens budgetförslag inför 2022. Regeringen vill att fler mindre företag ska slippa redovisa moms och att det ska bli lättare att starta företag. Ett steg i det arbetet är att höja […]

Experterna svarar: När får ingående moms dras av?

Hur ska jag tänka kring momspliktig och ej momspliktig försäljning i verksamheten? Så här svarar Resultats experter. I min verksamhet har jag både momspliktig och ej momspliktig försäljning, får jag då dra av den ingående momsen på mina inköp? I de fall ditt inköp handlar om något som ska an­vändas […]

Så påverkas du av nya momsregler för e-handel

Snart börjar nya momsregler gälla för gränsöverskridande handel mellan företag och privatpersoner. För många företag kan de nya reglerna innebära en möjlighet att sälja mer utanför Sverige. Men det finns också nackdelar. Det säger Emil Frennberg på Deloitte. Bakom nya reglerna som börjar gälla 1 juli ligger tre syften: • […]

Omvänd moms för datorer träder i kraft nästa år

Det kritiserade förslaget om omvänd skattskyldighet vid nationell handel med mobiler och bärbara datorer träder i kraft 1 april 2021. Det betyder att köparen i stället för säljaren blir ansvarig för momsen redovisas och betalas in. Enligt uppgifter från Skatteverket förekommer omfattande momsbedrägerier i handeln med mobiltelefoner. Detta fick politikerna […]

Nej till momsavdrag efter renovering

Nej till avdrag för underhåll och renovering när en ny hyresgäst skulle flytta in. Det blev domen i Högsta förvaltningsdomstolen. Domen innebär bland annat en förändring av rättsläget. Det säger Klara Horndahl, skattejurist på Mazars. Ett fastighetsbolag skulle byta hyresgäst. Den förra hyresgästen bedrev momspliktig verksamhet, den nya hyresgästen bedrev […]

Får jag dra av inköp för personalens hemarbete?

Går det att göra momsavdrag för kontorsutrustning inköpt till personal som arbetar hemma? Så här svarar Resultats experter. Min personal har arbetat hemifrån och för att ta mitt ansvar för arbetsmiljön har jag köpt viss kontorsutrustning, till exempel stolar, till dem. Har jag rätt att göra momsavdrag för dessa inköp?  […]