Moms

24 inlägg

HFD: Lek och skoj är ingen sport

Var går gränsen mellan lek och idrott? Det räcker inte med att besökarna ägnar sig åt fysisk aktivitet för att företaget ska få sänkt moms. Det säger Högsta förvaltningsdomstolen i en vägledande dom. Ett företag som äger ett antal anläggningar för lek, sport och rörelse för barn och ungdomar ansökte […]

Hård kritik efter besked om coworking från SRN

Coworking och aktivitetsbaserade kontor ska vara undantagna från moms. Det säger Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked. Beskedet kan slå hårt mot företag som hyr ut delade kontorsytor. – Det här förhandsbeskedet kan få väldigt stora konsekvenser med mycket högre kostnader för de flesta företag inom coworking-branschen. I förlängningen innebär det också högre […]

HFD: Det ska vara moms på separat el och vatten

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen satt ner foten, det ska vara moms när varje hushåll betalar separat för el och vatten. Domen har blivit omdiskuterad. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som inte har varit registrerade för moms kan nu tvingas bli det. Domen är av central betydelse, enligt Fredrik Mattsson, skattejurist på Skeppsbron […]

Så påverkar EU:s nya momsregler dig

Kraven för momsfrihet vid EU-handel skärps. Det är en av konsekvenserna när momssystemet inom EU uppdateras. – Generellt gäller att alla företag som handlar med varor över EU-gränserna behöver se till att de har koll på de nya reglerna. Rutiner och annat bör finnas på plats så att företagen inte […]

Slutet på perioden avgörande för överklagande av moms

Ett företag kan ha period för redovisning av moms i två olika beskattningsår. Hur ska då tiden för överklagande och omprövning av beslut om moms beräknas? Avgörande är när redovisningsperioden avslutas, skriver Skatteverket. Ett exempel: Ett företag tillämpar tremånadersredovisning för mervärdesskatt. Företaget har ett beskattningsår, och alltså ett räkenskapsår, som […]

Dessa påverkas av momsfriheten på sjukvård

Skatteverket har preciserat vilka aktörer som omfattas av momsundantaget för sjukvård. Samtidigt väntas ytterligare domar som påverkar vårdmomsen senare i år. Sjukvårdstjänst eller uthyrning av personal? Det är den senaste tidens stora fråga för bedömningen om verksamheten ska undantas från moms eller inte. I juni 2018 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen ett […]

Förevisande av naturområde och lägre moms

Forsränning är inte förevisande av naturområde. Därmed omfattas aktiviteten inte heller av den lägre momssatsen om sex procent. Momssatsen för förevisning av naturområde har varit i fokus senaste året. 1 januari 2018 sänktes momsen från 25 till 6 procent. Knappt ett år senare kom ett förslag från finansutskottet om att […]

Högre moms för PT online än på gym nu fastslaget

Träningstjänster har normalt sex procents moms. Men inte om de erbjuds online. Då är momssatsen 25 procent. Det har nu Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast. Resultat har tidigare berättat om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som rör tränartjänster över internet. En tränare tillhandahåller en träningstjänst online i syfte att hjälpa kunderna att […]

Ingen svensk moms för kurs i utlandet

Mervärdesskatt för en kurs ska betalas i det land där kursen hålls, förutsatt att det handlar om så kallat tillträde till evenemang. Ett bolag som anordnar femdagarskurser i redovisning ansökte om förhandsbesked för att få veta om kurser som tillhandahålls beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige ska anses vara […]

Moms bakom regelkrångel vid köp av företagsbil

Krångliga momsregler ligger bakom att företag köper större fordon än de behöver eller väljer att leasa en bil i stället för att köpa. I dag gäller olika avdragsregler vid inköp och vid leasing av bil till företaget. 50 procents avdragsrätt vid leasing och noll procent vid inköp av personbil, större […]