Marknad

4 inlägg

Lättare att registrera rörliga varumärken

Reglerna för varumärkesskydd EU-anpassas. Förändringarna i den svenska lagstiftningen börjar gälla från och med 1 januari 2019. Nu ska lagstiftningen som rör varumärkesskyddet att moderniseras. Samtidigt görs lagstiftningen mer teknikneutral, vilket i praktiken innebär att det kommer att bli lättare att registrera till exempel ljudvarumärken eller varumärken som rör sig. […]

Digitalisering = ökad konkurrens

Företag inom handel och tillverkningsindustri räknar med att arbetstillfällena inom deras verksamheter kommer att minska de kommande fem åren. Orsak? Digitaliseringen. Digitaliseringen påverkar, vare sig vi vill eller inte. Som småföretagare kan det vara svårt att hinna med i utvecklingen och en ny analys från Swedbank och sparbankerna visar att […]