Skatt

46 inlägg

Bättre villkor för solceller på jordbruksfastighet

En glad nyhet för många jordbrukare: Nu kan man få skattereduktion när man installerar solceller på en privatbostad som ligger på en jordbruksfastighet. Det meddelar Skatteverket. En kort bakgrund: 1 januari 2021 infördes en skattereduktion för arbets- och materialkostnader för den som installerar grön teknik, till exempel solceller. Den nya […]

Digitalskatt för företag allt närmare

”En av vår tids viktigaste skattefrågor.” Det säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, om att införandet av digitalskatt kommer allt närmare. Han uppmanar alla företagare att hålla sig uppdaterade. Sverige har somliten exportberoende nation, med höga utvecklingskostnader för teknik, motsatt sig den uppmärksammade digitalskatten. Medan länder som Frankrike, Tyskland och […]

HFD: Gammal vänskap räcker inte för skattefri gåva

Det hjälper inte att givare och mottagare är goda vänner – en gåva i form av aktier är en ersättning som ska beskattas. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, tycker att domen är problematisk: – Utgången i målet skapar ökad osäkerhet kring generationsskiften och gåvor av […]

Det här gäller där du betalar kvarskatt

12 november är sista betalningsdatum för de flesta som ska betala kvarskatt. 200 000 personer har sammanlagt 6,3 miljarder att betala. Nu uppmanar Skatteverket att betala via Swish. Fler än någonsin kan swisha sin kvarskatt eftersom beloppsgränsen per dygn för betalning till Skatteverket har höjts från 15 000 till 40 000 […]

Tillfällig skattereduktion för företag föreslås

Regeringen vill stimulera till nya investeringar. Det ska ske genom att en tillfällig skattereduktion för företag införs. Under torsdagen presenterades ytterligare förslag från budgeten som läggs fram i sin helhet på måndag. Förslagen som innebär sänkta skatter för företag rörde bland annat sänkt bolagsskatt genom att koncernbidragsspärren justeras och ett […]

”Rutavdrag” för grön el på förslag

Som ett rutavdrag för privatpersoner som satsar på grön teknik. Det föreslår regeringen. Det skulle innebära ännu ett undantag i skattesystemet. I stället för ett stöd till den som skaffar solceller eller annan grön teknik ska det vara skatteavdrag. Det blir samma modell som i rot- och rutavdragen där man […]

Regeringen föreslår att fyra skatter sänks

Flera skattesänkningar som ingick i januariavtalet ska diskuteras under den stundande höstens budgetförhandlingar. Strax efter midsommar skickade regeringen fyra förslag på remiss. Regeringen vill att de fyra förslagen ska ingå i statens budget för 2021 och att de ska kunna träda i kraft 1 januari 2021. Under budgetförhandlingarna avgörs om […]

Dessa tjänster kommer att omfattas av utökat rutavdrag

Höjt tak för rutavdrag och fler tjänster som omfattas. De nya reglerna kring rutavdrag föreslås börja gälla 1 januari 2021. Om mindre än ett halvår väntas förändringar som rör rutavdraget. Bakgrunden är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och Resultat har tidigare berättat om förslaget. Nu har en lagrådsremiss […]