Skatt

34 inlägg

Nu införs skatten på plastkassar

1 maj införs skatten på plastkassar. Från och med fredag kommer en särskild blankett för detta att finnas tillgänglig hos Skatteverket. Den nya skatten är en del av regeringens arbete för att uppnå Sveriges miljömål och EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar. Enligt förpackningsdirektivet ska medlemsstaterna minska förbrukningen till maximalt 40 bärkassar […]

Tydlighet runt regler efterfrågas

Förslaget att sänka räntan på anståndsbeloppet har varit ute på remiss. En sänkt kostnad välkomnas, men flera remissinstanser, däribland FAR, ifrågasätter Skatteverkets möjlighet att återkalla anståndet vid synnerliga skäl. FAR vill se tydligare regler så att företag våga söka stöden som finns. I förra veckan kom beskedet från regeringen att […]

Bra att veta om anstånd med skatten

Ska du söka anstånd med skatt, moms eller arbetsgivaravgifter? Då kan det här vara bra att veta. Nu har lagen som gör det möjligt att söka tillfälligt anstånd med skattebetalningarna trätt i kraft. Företag som drabbas ekonomiskt av effekterna av coronaviruset kan, som Resultat tidigare berättat, skjuta upp inbetalningen av […]

Inget företrädaransvar för obetalda skatter

Skatteverket har lyssnat på oron hos företagen. Myndigheten meddelar i dag att den inte kommer att kräva företrädaransvar för obetalda skatter i spåren av corona. Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där det framgår att myndigheten inte kommer att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter som […]

Skatteverkets vägledning om plastpåseskatten

1 mars infördes skatt på plastkassar. I maj börjar ytterligare bestämmelser i lagen att gälla. Med anledning av detta har Skatteverket publicerat en vägledning på sin webb. LSP, eller Lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar som den officiellt heter, trädde i kraft 1 mars i år tillsammans med bestämmelserna om […]

Näringsidkare i glesbygden kan få skattereduktion

Boende i ett antal kommuner i Norrland och Västra Svealand kan få regional skattereduktion, enligt ett regeringsförslag. Även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska omfattas. Skattereduktionen på 1 675 kronor per år är tänkt att gälla personer som sedan 1 november året före ett beskattningsår är folkbokförda i någon av […]

Skatt på plastkassar införs i mars

Riksdagen har klubbat igenom ett förslag om skatt på plastkassar, som därmed införs från 1 mars. Skatten ska minska mängden förpackningar och avfall som når ut i naturen. Den uppgår till tre kronor för plastkassar över sju liter och 30 öre för mindre frukt- och grönsakspåsar. Skatten ska bidra till […]

Skattetabellen 2020

Nyfiken på vilken skattesats som gäller för dig nästa år? Nu kan du ta reda på det. Skatteverket har publicerat skattetabellerna för 2020. Genom att besöka myndighetens webb kan du hämta din skattetabell. Där kan du få information om beräkning av skatteavdrag och se tabeller för månadslön, tvåveckorslön och engångsbelopp. […]