Skatt

51 inlägg

Inköpta inventarier kan dras av på skatten

Företag som köpt in inventarier under 2021 kan göra avdrag på skatten. Nu har ett nytt lagförslag trätt i kraft. Tidigare i år berättade Resultat om förslaget om att införa skattereduktion för inventarier inköpta under 2021. (LÄNK: https://www.tidningenresultat.se/skattereduktion-for-foretag-allt-narmare/) Nu har lagförslaget blivit verklighet. Skattereduktionen gäller materiella inventarier och varorna behöver […]

Företag får länge tid på sig att betala tillbaka skatten

Många företag som fått skjuta upp skatten skulle börjat betala tillbaka nästa vår. Nu meddelar regeringen att den vill se en förlängd återbetalningstid och avbetalningsplaner för skatteanstånden. Anstånd med skatten har varit en av de åtgärder som riksdagen infört under pandemin. Hittills har Skatteverket beviljat anstånd med inbetalning av skatt […]

Håll koll på tullfrågorna

Eori-nummer, tulldeklaration och produktsäkerhet. Vet du vad som gäller när du handlar med länder utanför EU? Nu ordnar Tullverket informationsträffar för företagen. För företag som handlar med länder utanför EU är det viktigt att ha koll på tullfrågorna. Annars kan det bli kostsamt, till exempel vid en tullrevision. Under sommaren […]

Skattefri parkering och skattefria gåvor hela 2021

Du har väl inte missat att fri parkering vid jobbet inte ska förmånsbeskattas i år? Reglerna trädde i kraft 1 maj och gäller för hela 2021. Med anledning av pandemin har, som Resultat tidigare berättat, nya tillfälliga skatteregler trätt i kraft för att underlätta för personalen samt för att möjliggöra […]

Skattereduktion för företag allt närmare

Snart blir det möjlighet för företag som investerar i inventarier under 2021 att göra avdrag på skatten. Ett nytt lagförslag väntas träda i kraft vid årsskiftet. Resultat har tidigare berättat att en tillfällig skattereduktion för företag är på gång. Nu har förslaget tagit form och skickats till Lagrådet för granskning. […]

Bättre villkor för solceller på jordbruksfastighet

En glad nyhet för många jordbrukare: Nu kan man få skattereduktion när man installerar solceller på en privatbostad som ligger på en jordbruksfastighet. Det meddelar Skatteverket. En kort bakgrund: 1 januari 2021 infördes en skattereduktion för arbets- och materialkostnader för den som installerar grön teknik, till exempel solceller. Den nya […]

Digitalskatt för företag allt närmare

”En av vår tids viktigaste skattefrågor.” Det säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, om att införandet av digitalskatt kommer allt närmare. Han uppmanar alla företagare att hålla sig uppdaterade. Sverige har somliten exportberoende nation, med höga utvecklingskostnader för teknik, motsatt sig den uppmärksammade digitalskatten. Medan länder som Frankrike, Tyskland och […]

HFD: Gammal vänskap räcker inte för skattefri gåva

Det hjälper inte att givare och mottagare är goda vänner – en gåva i form av aktier är en ersättning som ska beskattas. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, tycker att domen är problematisk: – Utgången i målet skapar ökad osäkerhet kring generationsskiften och gåvor av […]

Det här gäller där du betalar kvarskatt

12 november är sista betalningsdatum för de flesta som ska betala kvarskatt. 200 000 personer har sammanlagt 6,3 miljarder att betala. Nu uppmanar Skatteverket att betala via Swish. Fler än någonsin kan swisha sin kvarskatt eftersom beloppsgränsen per dygn för betalning till Skatteverket har höjts från 15 000 till 40 000 […]