Skatt

44 inlägg

HFD: Gammal vänskap räcker inte för skattefri gåva

Det hjälper inte att givare och mottagare är goda vänner – en gåva i form av aktier är en ersättning som ska beskattas. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, tycker att domen är problematisk: – Utgången i målet skapar ökad osäkerhet kring generationsskiften och gåvor av […]

Det här gäller där du betalar kvarskatt

12 november är sista betalningsdatum för de flesta som ska betala kvarskatt. 200 000 personer har sammanlagt 6,3 miljarder att betala. Nu uppmanar Skatteverket att betala via Swish. Fler än någonsin kan swisha sin kvarskatt eftersom beloppsgränsen per dygn för betalning till Skatteverket har höjts från 15 000 till 40 000 […]

Tillfällig skattereduktion för företag föreslås

Regeringen vill stimulera till nya investeringar. Det ska ske genom att en tillfällig skattereduktion för företag införs. Under torsdagen presenterades ytterligare förslag från budgeten som läggs fram i sin helhet på måndag. Förslagen som innebär sänkta skatter för företag rörde bland annat sänkt bolagsskatt genom att koncernbidragsspärren justeras och ett […]

”Rutavdrag” för grön el på förslag

Som ett rutavdrag för privatpersoner som satsar på grön teknik. Det föreslår regeringen. Det skulle innebära ännu ett undantag i skattesystemet. I stället för ett stöd till den som skaffar solceller eller annan grön teknik ska det vara skatteavdrag. Det blir samma modell som i rot- och rutavdragen där man […]

Regeringen föreslår att fyra skatter sänks

Flera skattesänkningar som ingick i januariavtalet ska diskuteras under den stundande höstens budgetförhandlingar. Strax efter midsommar skickade regeringen fyra förslag på remiss. Regeringen vill att de fyra förslagen ska ingå i statens budget för 2021 och att de ska kunna träda i kraft 1 januari 2021. Under budgetförhandlingarna avgörs om […]

Dessa tjänster kommer att omfattas av utökat rutavdrag

Höjt tak för rutavdrag och fler tjänster som omfattas. De nya reglerna kring rutavdrag föreslås börja gälla 1 januari 2021. Om mindre än ett halvår väntas förändringar som rör rutavdraget. Bakgrunden är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och Resultat har tidigare berättat om förslaget. Nu har en lagrådsremiss […]

Skatt på engångsartiklar föreslås

En miljöskatt på engångsartiklar föreslås. De skattskyldiga förväntas få ökade administrativa kostnader på i genomsnitt cirka 37 000 kronor per år och företag. Hösten 2019 fick en utredare i uppdrag att ta fram ett förslag på en miljöskatt på engångsartiklar. Nu har betänkandet Skatt på engångsartiklar överlämnats till regeringen. I betänkandet […]

Tydligare trygghetssystem för företagare på gång

Trygghetssystemet för företagare ska bli både enklare och tydligare. Nu ska bland annat skillnader mellan företagsformer i fråga om karensregler och sjuklöneansvar kartläggas i en utredning. Regeringen beslutade tidigare i somras att utreda hur trygghetssystemet för företagare kan bli enklare, tydligare och mer förutsägbart. I betänkandet Företagare i de sociala […]