Deklaration

Inkomstdeklaration

När bokslutet är fastställt så ska årets resultat deklareras till Skatteverket.

Vilket inlämningsdatum som gäller för inkomstdeklarationen är beroende på vilket räkenskapsår du har. Aktiebolag kan ha sin bokslutsmånad när som helst under ett kalenderår. Bokslutsmånaderna är indelade i fyra stycken inlämningsperioder under ett kalenderår. Beroende på vilken inlämningsperiod du tillhör, så styr det datumet inlämningen av inkomstdeklaration. Klicka här för mer info,

En enskild firma deklareras på en NE blankett tillsammans med din övriga privata ekonomi, t ex om du sålt ett hus eller sålt aktier. Datum för inlämning av privat inkomstdeklaration är 2 maj. Om du har ett handelsbolag så ska den deklarationen också lämnas in 2 maj.
(Om 2 maj infaller på en helg, så gäller första vardagen därefter som sista inlämningsdag)

Om du är ägare i ett handelsbolag/kommanditbolag så ska du upprätta en blankett N3A (fysiska personer) eller N3B (juridiska personer) och lämna in den blanketten tillsammans med din inkomstdeklaration.

Efter att deklarationen skickats in till Skatteverket så ska Skatteverket slutligt fastställa skatten.
Beslutet resulterar i en slutskattsedel där du får tillbaka överskjutande skatt eller besked om ytterligare belopp att betala in, samt per vilket datum du senast ska betala in den kvarvarande skatten.

Vilket datum som gäller som sista betalningsdag beror på vilken deklarationsperiod som du tillhör. Klicka här för mer info.
Överskjutande skatt sätts in på skattekontot för bolaget, eller på ditt privata skattekonto om du är en privatperson med en enskild firma.

 

Skattedeklaration

Viktigt att tänka på är att om du ska redovisa moms på en skattedeklaration en gång om året, och om du handlar med EU/Utland, så måste du skicka in skattedeklarationen senast 25/2. Om du inte handlar med EU/Utland så skickar du in din årliga skattedeklaration senast 2/5.

Det är vanligt att man inte tänker på att man handlar med EU/Utland. Det är vanligt idag att man köper datatjänster/program från t ex USA, eller annonseringstjänster från Facebook d v s Irland.
Dessa inköp som du köper i egenskap av företagare och anger ditt momsregistreringsnummer (VAT nr) när du gör inköpet, ska hanteras enligt momsreglerna om omvänd beskattning.