FAR rycker ut

I sin senaste skattekrönika skriver Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR, om informationsutbytet och samråden mellan FAR och olika myndigheter, däribland Skatteverket.

Det kom ett mejl:

”Det här funkar inte. Vi har mejlat Skatteverket om problemet, men utan respons. Kan FAR tala med Skatteverket?”

Javisst! Vi har regelbundna samråd och informationsutbyten med Skatteverket på två nivåer. En strategisk och övergripande nivå där Generaldirektören och Generalsekreteraren deltar. Där talar vi om nya, större och övergripande frågor som berör medlemmar. Den nya uppgiftsskyldigheten för så kallade skattearrangemang som ger en skatteförmån är ett exempel. Vad ska omfattas, hur ska upplysningarna utformas och i vilken form ska de lämnas? Digitaliseringens inverkan på kontroll och utformning av lagar och ställningstaganden är ett annat exempel.

Den andra nivån är mer operativ och praktisk. Ofta kring tillämpningsfrågor och kommunikation mellan revisorer, redovisningskonsulter och ansvariga handläggare på Skatteverket.

Kollegorna på FAR som servar revisorer och redovisningskonsulter tog just den här frågan till Operativa gruppen. Den löste sig. En miss i programmeringen hos Skatteverket var problemet. Hela verkligheten var inte känd hos verket.

I digitaliseringens era blir dessa kontakter och möten allt viktigare. För att datorer ska kunna tala med varandra måste människor först göra det.  Vi skapar algoritmerna! Motsvarande möten hålls med både Bolagsverket och Revisorsinspektionen. Känsligt? Nej. Det är inga gräddfiler. Inte om möten hanteras med integritet och full transparens.

Välkomna att höra av er! FAR fixar!

Skattekrönikan skriven av Hans Peter Larsson,
Skatteansvarig FAR, Auktoriserad Skatterådgivare FAR

Krönikan publiceras i samarbete med tidningen Resultat