Vad gör jag när fakturan brister?

En faktura måste innehålla vissa uppgifter. Men vad händer när det finns brister i fakturan?

Enligt momslagstiftningen måste visas uppgifter finnas med att för att en handling ska räknas som en faktura. Det man talar om är fullständiga fakturor och förenklade fakturor.

En fullständig faktura ska innehålla en rad uppgifter. Bland annat:

– datum för utfärdandet

– löpnummer

– säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt

– köparens registreringsnummer till mervärdesskatt om köparen är skattskyldig för förvärvet

– säljarens och köparens namn och adress

– varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art

– mervärdesskattesatsen

Det är bara några av uppgifterna som måste finnas med. På Skatteverkets webb finns en fullständig lista över vilka uppgifter som krävs för att en faktura ska vara fullständig.

Läs mer: Skatteverket om fakturor

Men då det inte alltid är rimligt att fakturor i alla sammanhang ska innehålla alla uppgifter som krävs för en fullständig faktura finns även förenklade fakturor. För att få använda förenklade fakturor krävs vissa förutsättningar, bland annat att totalbeloppet inte överstiger 2 000kronor inklusive moms, eller att handelsbruket inom den berörda verksamheten gör det svårt att följa alla krav som anges för en fullständig faktura.

Anledningen till vissa uppgifter är obligatoriska är att Skatteverket ska kunna kontrollera om de materiella kraven för skattskyldighet och avdragsrätt enligt mervärdesskattelagen är uppfyllda. Myndigheten ska alltså kunna säkerställa att säljaren redovisar och betalar en korrekt moms och göra en bedömning om köparen har avdragsrätt.

Ibland händer det dock att uppgifter saknas eller är felaktiga. Det leder till att Skatteverket inte har tillgång till uppgifterna de behöver, men fakturan går att rätta eller komplettera. Skatteverket konstaterar i ett ställningstagande till exempel att den saknade uppgiften kan framgå av en annan handling eller att fakturan kan bestå av flera handlingar som tillsammans uppfyller kraven. Det går även att kombinera pappersdokument och elektroniska dokument. Viktigast är att köparen och säljaren har tillgång till samtliga handlingar som i mervärdesskattesammanhang tillsammans bildar en faktura. Det ska också utan svårighet gå att säkerställa sambandet mellanhandlingarna.

Viktigt att komma ihåg är också att det alltid är säljaren som är ansvarig för fakturan, och att det därmed också är dennes ansvar att rätta fakturan om den är felaktig eller bristfällig.

Charlotta Marténg

Läs mer: Bristeri fakturans innehåll, mervärdesskatt Skatteverkets ställningstagande dnr 202503957-18/111

Texten publiceras isamarbete med tidningen Resultat