Vad gäller när jag åker till annan ort för att arbeta för mitt företag?

Resultats experter svarar på vad som krävs för att traktamentet ska vara skattefritt.

Vad gäller när jag åker till annan ort för att arbeta för mitt företag?

Svar: När du lämnar din ordinarie bostad för att göra något som har med företaget att göra, kan du få göra avdrag för de merkostnader som uppkommer i samband med resan, ett så kallat traktamente. Traktamentet är skattefritt upp till ett schablonbelopp på 230 kronor för en hel dag.

Det krävs dock vissa saker för att traktamentet skall vara skattefritt: tjänsteresan måste ske med minst en övernattning och orten måste ligga utanför en radie av fem mil från din ordinarie bostad. Det utbetalda beloppet får inte överstiga schablonbeloppet och om det gör det skall den överskjutande delen beskattas så som lön.

Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Skatteverket om traktamenten