Utländsk e-legitimation fungerar för rot- och ruttjänst

Skatteverket utökar servicen för utländska utförare av rot- och rutarbeten. I tjänsten för rot- och rutavdrag går det nu att skriva under med en utländsk e-legitimation.

eIDAS-förordningen är en EU-förordning som gör det obligatoriskt för myndigheter att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer. I enlighet med eIDAS-förordningen har Skatteverket nu utvecklat sin tjänst ”Rot och rut – företag” så att företagare med utländsk e-legitimation kan nytta tjänsten fullt ut.

  • Det är väldigt positivt att vi nu kan utöka servicen för de utländska utförarna som utför arbeten i annat EU-land, så att de får samma förutsättningar som svenska utförare, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Genom att logga in i tjänsten med sin utländska e-legitimation kan utföraren lämna uppgifter på samma sätt som en svensk utförare. När uppgifterna fyllts i kan utföraren skriva under med den utländska e-legitimationen.

Enligt Skatteverket ger tjänsten ökad trygghet för utföraren då denne får en kvittens på ärendet, möjlighet att se tidigare beslut och att följa sitt ärende.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Skatteverkets rot- och ruttjänst

Läs mer: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning om eIDAS-förordningen