Uppsägning vid sen ankomst?

Vi har en arbetstagare som alltid kommer för sent, ibland fem minuter men ibland så mycket som en timme för sent. Kan vi säga upp honom på grund av personliga skäl?  

Uppsägning på grund av personliga skäl kräver att misskötsamheten, i detta fall de sena ankomsterna, inte är enstaka förseelser utan upprepade sådana. Vidare måste arbetsgivaren ha påtalat misskötsamheten och klargjort för arbetstagaren att dennes anställning är i fara om han inte bättrar sig. Arbetstagaren måste härefter få tillfälle att bättra sig. Först om arbetstagaren inte bättrar sig trots påtalande härom kan det bli fråga om uppsägning på grund av personliga skäl. Enligt arbetsdomstolens praxis krävs att arbetstagaren åtminstone fått en varning (gärna skriftlig) om att anställningen är i fara om bättring inte sker innan uppsägning på grund av personliga skäl kan ske. Viktigt att komma ihåg är att om arbetstagaren är fackligt ansluten ska förhandling med facket ske innan uppsägningen kan verkställas. Förhandling ska ske på arbetsgivarens initiativ. 

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert, Advokatfirman Nova

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat