Tydlighet efterfrågas kring utdelningar och rätt till permitteringsstöd

Vilka företag ska ha rätt till statligt permitteringsstöd? Lagrådet anser inte att det behövs ett förtydligande i lagen om att företag som gör utdelningar inte har rätt till statligt permitteringsstöd.

Ska företag som gör utdelningar ha rätt till statligt permitteringsstöd? Och vad räknas som en utdelning? Frågorna ställs på sin spets i coronatider när företag ska söka stöd hos Tillväxtverket för att få ta del av det statliga permitteringsstödet. Företagen kan nämligen bli återbetalningsskyldiga om felaktiga uppgifter lämnats.

Resultat har tidigare berättat om det möte som hölls mellan Tillväxtverket och finansutskottet i förra veckan och att regeringen efter mötet meddelade att krisstöd till bolag som gör aktieutdelningar stoppas. Regeringen skickade en remiss till Lagrådet med förtydligande om vilka företag som har rätt till statligt stöd vid permittering, och där ingår inte företag som gör utdelning.

Men den nya texten har nu mötts av kritik från Lagrådet, vars jurister anser att förslaget riskerar att bli svårtolkat hos Tillväxtverket. Lagrådet anser att möjligheter redan finns att stoppa stöd till företag som gör utdelning och skriver bland annat: ”Om ett företag trots coronakrisen gör en utbetalning till sina delägare är detta givetvis en tydlig indikation på att företaget självt inte har ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter …”

Branschorganisationen FAR fortsätter att efterfråga tydlighet i lagstiftningen. Inte minst eftersom företag kan åka på ett krav på återbetalning om det visar sig att de lämnade uppgifterna varit felaktiga.

− Det är viktigt att det råder tydlighet kring vad som gäller så att företagarna ges möjlighet att göra rätt från början. FAR vill heller inte se onödig administration som framtvingas av otydliga regler. Företagen ska inte behöva vara oroliga utan kunna göra rätt direkt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Frågan kommer nu att bearbetas vidare innan riksdagen fattar beslut. Tanken är att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft 1 juni 2020.

Charlotta Marténg