Svårare att dölja brottslighet bakom målvakter

En ny lag ska förenkla verksamheten för ekonomiska föreningar. Samtidigt ska det bli svårare att använda målvakter i ekonomiska föreningar.

Ekonomiska föreningar, exempelvis bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, är verksamheter eller företag som har till syfte att främja medlemmars ekonomiska intressen. Det kan ske genom att de deltar i verksamheten, till exempel som konsumenter, leverantörer eller anställda.

Men ekonomiska föreningar utnyttjas även, precis som andra bolagsformer, i kriminella syften. För att få att bukt med detta kommer en ny lag som rör ekonomiska förening att träda i kraft 1 juli i år. Den nya lagen ersätter den gamla och är utformad för att vara lätt att förstå.

Det ska bli enklare för ekonomiska föreningar bland annat genom att antalet obligatoriska uppgifter i en ekonomisk förenings stadgar, minskar. Det införs också nya regler för när en förening vill avveckla och avsluta verksamheten.

Riksdagens beslut innebär även att det ska bli förbjudet att utse en verkställande direktör som inte sköter vd-uppdraget. På så sätt vill man minska risken att ekonomisk brottslighet döljs bakom så kallade målvakter.

Charlotta Marténg

Läs mer: En ny lag om ekonomiska föreningar Civilutskottets betänkande 2017/18:CU25

 

Fakta: Ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och bedriva ekonomisk verksamhet. Föreningen ska ha minst tre medlemmar, dessa kan vara personer eller företag. Varje medlem ska betala en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift.

 

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat