Stödåtgärder förlängs till hösten

I veckan har beskeden kommit från regeringspartierna som tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna är överens: några av stödåtgärderna som infördes för att mildra effekterna av coronapandemin kommer att förlängas.

Om korttidsstödet skriver regeringen i ett pressmeddelande att företag under juli, augusti och september kommer att kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden. Staten som kostnaden står för är 75 procent. I praktiken innebär det att den anställde kan behålla 88 procent av sin ordinarie lön vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad. För arbetsgivaren minskar samtidigt lönekostnaden med 72 procent.

En förändring jämfört med tidigare är att även nyanställda ska kunna omfattas av stödet. Det sker genom att det blir april 2021 som räknas som referensmånad, det vill säga den månad som används för att avgöra vilka anställda som kan omfattas av en korttidspermittering.

För enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare kommer beskedet att omsättningsstöden förlängs. Nya förordningar som reglerar stödet kommer att presenteras senare av regeringen.

Likaså förlängs omställningsstöden, både det ordinarie och det förstärka som riktas till vissa särskilt drabbade företag. Dessa förlängningar måste dock godkännas av EU-kommissionen innan regeringen formellt kan fatta beslut om dem, då stöden räknas som statsstöd.

Charlotta Marténg

Läs mer om stödåtgärderna på regeringens webb:

Omställningsstöd mars 2020 till september 2021:
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/omstallningsstod-mars-till-oktober-2020/

Omställningsstöden förlängs till att även omfatta juli-september 2021
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/omsattningsstoden-forlangs-till-att-aven-omfatta–juli–september-2021/

Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/05/ytterligare-forlangning-av-det-forstarkta-stodet-vid-korttidsarbete/

Läs mer om stödåtgärderna på Resultats webb:

Nu går det att söka omställningsstöd för april
https://www.tidningenresultat.se/nu-gar-det-att-soka-omstallningsstod-for-april/

Pandemistöden – när juridiken krockar med verkligheten
https://www.tidningenresultat.se/pandemistoden-nar-juridiken-krockar-med-verkligheten/

Kompetenshöjande insatser under permittering