Stöd till företag som drabbas av nedstängning

Företag som måste stänga på grund av pandemilagen ska få ersättning. Ett stöd på upp till 100 procent av kostnaderna föreslås.

Regeringen har efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna lagt fram ett förslag om ett så kallat nedstängningsstöd. Stödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och liknar omsättningsstödet. Med andra ord är det storleken på omsättningstappet som avgör hur stort stöd företagaren kan få.

”Genom stödet ska företag som tappat all sin omsättning under en period på grund av nedstängningen kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.” skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Stödet riktar sig till företag som tvingats stänga sin verksamhet som en följd av beslut om nedstängning grundat i pandemilagen.

Lagen väntas träda i kraft tidigaste i början av april men ska tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängning.

Charlotta Marténg

Läs mer: Finansdepartementets pressmeddelande om nedstängningsstödet

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/kraftfullt-ekonomiskt-stod-till-foretag-som-drabbas-av-nedstangning/