Stöd för enskilda företagare går att söka från måndag

Nu ska även enskilda näringsidkare få stöd i coronatider. Från och med 9 november kan de söka ett särskilt omsättningsstöd.

Under torsdagen meddelade regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att det särskilda omsättningsstöd som införs för enskilda näringsidkare träder i kraft måndagen 9 november.

Kritik har tidigare framförts då de enskilda näringsidkarna inte omfattats av stödåtgärder som omställningsstöd och stöd vid korttidspermittering.

Så här ser det nya riktade stödet ut:

  • För att få stöd för mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning understeg 70 procent av nettoomsättningen jämfört med samma månader 2019.
  • För att få stöd för maj 2020 krävs att nettoomsättningen understeg 60 procent jämfört med maj 2019.
  • För att få stöd för juni och juli 2020 måste nettoomsättningen understiga 50 procent av nettoomsättningen jämfört med samma månader 2019.

Stöd kan ges med 75 procent av det faktiska omsättningstappet och max 120 000 kronor per stödberättigad mottagare. Omsättningstappet ska också så gott som uteslutande vara orsakat av coronapandemin.

Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket. Ansökan ska lämnas in senast 31 januari 2021.

Charlotta Marténg

Läs mer: Regeringens åtgärder för företagare med anledning av covid-19