Ställningstagande om rätt till avdrag för pensionssparande

Den som ska ha rätt till avdrag för pensionssparande ska helt sakna pensionsrätt i sin anställning. Då krävs det att man under beskattningsåret bara har haft anställningar där man inte har tjänat in någon tjänstepension över huvud taget. Det har Skatteverket meddelat i ett ställningstagande.

Enligt Skatteverket anses man helt sakna pensionsrätt i anställning om man under beskattningsåret inte har någon anställning där man under beskattningsåret, eller tidigare beskattningsår, haft rätt till tjänstepension. Att man under tidigare beskattningsår kan ha haft andra anställningar med rätt till tjänstepension saknar betydelse.

Skatteverket utgår från följande frågeställningar:

A. En anställd avstår från ytterligare tjänstepension och får höjd lön i stället.

B. En anställd fortsätter att arbeta efter 65-årsdagen och då utan att tjäna in någon tjänstepension.

C. En person byter anställning och tar ett jobb där man inte får tjänstepension.

D. En person har en anställning som inte ger rätt till tjänstepension. Men personen hade rätt till tjänstepension på ett tidigare jobb.

Skatteverket kommer fram till att i fallen A och B har man ingen rätt till avdrag för pensionssparande. Detta eftersom man i sin anställning inte får ha haft rätt till tjänstepension, vare sig under det aktuella beskattningsåret eller tidigare.

I fallen C och D, däremot, har man rätt till avdrag för pensionssparande. Båda dessa personer saknar pensionsrätt i sina anställningar. Men ett villkor är att man under beskattningsåret inte har arbetat kvar en enda dag på något tidigare jobb där man hade rätt till tjänstepension.

Björn Dickson

Skatteverket dnr: 202 193297-19/111

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat