Snart kommer besluten om fastighetstaxering

Har du nybildad eller förändrad lantbruksfastighet, hyreshus eller industrifastighet? Då hör du till dem som får beslut om fastighetstaxering i juni eller juli.

Du som har skaffat digital brevlåda kommer i mitten av juni att få beslut om fastighetstaxering. Det gäller om du är fastighetsägare av hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter. Det gäller också dig med särskild fastighetstaxering av småhus och lantbruk som är nybildade eller förändrade.

Har du ingen digital brevlåda kommer beslutet om fastighetstaxering på papper senast i början av juli meddelar Skatteverket.

Fastighetsdeklarationen skickas ut vart tredje eller sjätte år till den som äger en fastighet. Däremellan kan du få en särskild fastighetstaxering om det skett några större förändringar på din fastighet eller om den är nybildad. Uppgifterna i fastighetsdeklarationen ligger till grund när Skatteverket beräknar taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet är i sin tur grunden för hur stor fastighetsskatten eller fastighetsavgiften blir.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat