Snart besked om beskattning av styrelsearvoden

Hur styrelsearvoden ska beskattas får snart sitt svar. Under september väntas Högsta förvaltningsdomstolen ta upp frågan.

Resultat har under en längre tid följt frågan om hur styrelsearvoden ska beskattas. I början av sommaren kom beskedet Högsta förvaltningsdomstolen ännu en gång tar upp frågan. Nu ska samtliga justitieråd delta i beslutet.

– Att Högsta förvaltningsdomstolen samlas i plenum är ovanligt och det blir intressant att följa utgången. Vi väntar med spänning på hur domstolen ska resonera, säger advokat Börje Leidhammar, ombud för den klagande parten i målet.

Kärnfrågan är om styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet. Bakgrunden är en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 2017 som fått stora konsekvenser. I domen slogs Skatterättsnämndens slutsats fast: Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst. Detta fick till följd att Skatteverket ändrade sin praxis som gällt sedan 2009. Ändringen gällde både för fakturering från juridisk person och från enskild näringsverksamhet.

– Vi hoppas naturligtvis på ett utfall där domstolen kommer fram till att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Frågan som tas upp nu rör advokater och vi jämställer uppdraget med andra uppdrag som även de har personlig karaktär som uppdraget som offentlig försvarare, målsägarbiträde, konkursförvaltare med flera, säger Börje Leidhammar.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att frågan kommer att tas upp under september och ett besked är därmed att vänta i slutet av september eller början av oktober.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatterättsnämnden dnr 107-17/D