Slutet på perioden avgörande för överklagande av moms

Ett företag kan ha period för redovisning av moms i två olika beskattningsår. Hur ska då tiden för överklagande och omprövning av beslut om moms beräknas? Avgörande är när redovisningsperioden avslutas, skriver Skatteverket.

Ett exempel: Ett företag tillämpar tremånadersredovisning för mervärdesskatt. Företaget har ett beskattningsår, och alltså ett räkenskapsår, som har en annan slutdag än 31 mars, 30 juni, 30 september eller 31 december.

Det innebär att räkenskapsåret har en annan slutdag än slutdagen för någon av redovisningsperioderna januari-mars, april-juni, juli-september eller oktober-december.

Därmed sträcker sig en av redovisningsperioderna över två beskattningsår.

Frågan är hur omprövnings- och överklagandetiden av beslut om mervärdesskatt som gäller för en sådan redovisningsperiod ska beräknas.

Skatteverket skriver att varken lagtext eller förarbeten ger något svar på den frågan.

Nu har Skatteverket i ett ställningstagande kommit fram till att tiden för omprövning och överklagande ska beräknas från det beskattningsår då redovisningsperioden avslutas.

I ett konkret exempel kan det gälla ett företag som har beskattningsåret 1 maj–30 april. För det företaget kommer redovisningsperioden april–juni att sträcka sig över två beskattningsår.

Eftersom redovisningsperioden april–juni 2019 avser tid till och med juni 2019 anser Skatteverket att redovisningsperioden i det här fallet ska hänföras till beskattningsåret 1 maj 2019-30 april 2020.

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande DNR 202 363935-19/111

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat