Slopad värnskatt allt närmare

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, så kallad värnskatt, ska avskaffas nästa år. Förslaget från finansdepartementet väntas finnas med när höstbudgeten snart presenteras.

Finansdepartementet föreslog i somras att värnskatten, alltså den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, avskaffas nästa år. Förslaget är en följd av januariöverenskommelsen, mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, som bland annat innefattar ändringar i inkomstskattelagen.

Slopad värnskatt innebär att endast ett skikt för statlig inkomstskatt kommer att finnas. Detta uppnås genom att den övre skiktgränsen avskaffas, samtidigt som den nedre skiktgränsen behålls. Det resulterar i ett skikt för statlig inkomstskatt där skattesatsen är 20 procent. Tanken är att stimulera till ytterligare arbete för personer med rörlig lön och ett incitament att öka sina inkomster, vilket enligt förslaget kan leda till ett ökat antal arbetande timmar och ett ökat skatteunderlag.

Av en konsekvensanalys från departementet framgår att förslagen väntas leda till minskade skatteintäkter med 6,12 miljarder kronor under 2020. Däremot väntas förslagen inte påverka företagens lönsamhet eller verksamhet, annat än att det på längre sikt kan innebära positiva effekter, genom att det blir lönsammare för anställda att arbeta och utbilda sig. Ytterligare en möjlig effekt är enligt konsekvensanalysen en ökad förmåga att konkurrera om kvalificerad utländsk arbetskraft.

Sammanfattningsvis, skriver finansdepartementet att ”En samlad bedömning är att den långsiktiga självfinansieringsgraden mest sannolikt är närmare 100 procent”. Dock är flera av de förväntade positiva effekterna osäkra och faller ut på lång sikt.

Förslaget innebär ändringar i inkomstskattelagen. Ändringarna ska, om förslaget blir verklighet, träda i kraft 1 januari 2020, och därmed tillämpas de för första gången på beskattningsår med början efter 31 december 2019. Detta ska ge tid för Skatteverket och andra aktörer att informera om lagändringen, samt att anpassa exempelvis sina it-system.

Martin Wallström

Läs mer Promemorian från finansdepartementet: Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)