Skatteverket: Avvakta med AGI för ungdomar i juni

Har du anställda födda mellan -98 och -02? Då rekommenderar Skatteverket att du avvaktar något med att skicka in arbetsgivardeklaration för juni månad.

Som Resultat tidigare berättat har regeringen föreslagit sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar under juni, jul och augusti. https://www.tidningenresultat.se/annu-lagre-arbetsgivaravgift-for-ungdomar-foreslas/ Sänkningen rör personer födda 1998 – 2002 och arbetsgivaravgiften föreslås ligga på 10,21 procent för dem på ersättningar upp till 25 000 kronor.

Reglerna föreslås träda i kraft 19 juni och med anledning av det här har Skatteverket gått ut med en rekommendation om att avvakta med att lämna in arbetsgivardeklaration för juni, till dess att reglerna börjat gälla. Allt för att slippa begära omprövning.

Arbetsgivardeklarationen för juni ska ha kommit in till Skatteverket senast 12 juli i år.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om arbetsgivaravgifter och arbetsgivardeklaration

https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/arbetsgivaravgifter.4.233f91f71260075abe8800020817.html