Skattetillägg vid rättelser på eget initiativ

Skattetillägg ska i vissa fall kunna tas ut av personer som lämnat en självrättelse. Det har riksdagen nu beslutat.

Resultat har tidigare berättat om att regeringen vill ändra på reglerna kring skattetillägg och självrättelser. I dagsläget får skattetillägg inte tas ut när en rättelse görs på eget initiativ efter att Skatteverket informerat om generella kontroller.

Från och med 1 augusti i år ändras reglerna då riksdagen sagt ja till regeringens förslag om ändrade regler. Syftet är att minska skattefusk och undanhållande av skatt.

De nya reglerna innebär att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg även vid vissa självrättelser. Skattetillägg ska kunna tas ut om:

  • Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll.
  • Rättelsen har koppling till den aktuella kontrollen.
  • Rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Charlotta Marténg

 

Läs: Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU18

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat