Skattefri parkering på jobbet resten av året

Den som får fri parkering på jobbet av arbetsgivaren ska slippa betala förmånsskatt under hela 2021. Det föreslår regeringen.

Regeringen vill att vi undviker att trängas i kollektivtrafiken. Därför ska undantaget för förmånsbeskattning förlängas för den som får parkering på jobbet av arbetsgivaren.

Skattefriheten ska gälla retroaktivt från 1 januari 2021.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centern och Liberalerna.

Regeringen föreslår också att en arbetsgivare även i fortsättningen ska kunna ge en anställd en gåva som är värd upp till 1 000 kronor skattefritt. Också den förlängningen ska gälla retroaktivt och under resten av året.

Syftet är att öka efterfrågan på varor och tjänster under pandemin.

Björn Dickson