Skattefri parkering och skattefria gåvor hela 2021

Du har väl inte missat att fri parkering vid jobbet inte ska förmånsbeskattas i år? Reglerna trädde i kraft 1 maj och gäller för hela 2021.

Med anledning av pandemin har, som Resultat tidigare berättat, nya tillfälliga skatteregler trätt i kraft för att underlätta för personalen samt för att möjliggöra för arbetsgivaren att visa personalen extra uppskattning. Reglerna rör parkering vid arbetet och extra gåva till anställd och liknar dem som fanns förra året, med den skillnaden att den extra gåvan nu får vara värd upp till 2 000 kronor utan att förmånsbeskattas.

Den som har tillgång till fri parkering vid jobbet kommer inte heller att förmånsbeskattas för detta under 2021. Tanken från riksdagens och regeringens håll är att bidra till att hålla nere smittspridningen och möjliggöra användandet av egen bil i stället för att ta kollektivtrafiken.

Syftet med att låta arbetsgivaren kunna ge de anställda en extra gåva värd upp till 2 000 kronor är att öka möjligheten att stötta det lokala näringslivet, hålla igång konsumtionen och bidra till att lindra inkomstbortfall som många företag drabbats av under pandemin.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om fri parkering
https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/bilforman/parkeringochgarageplats.4.3016b5d91791bf546791a2c.html

Läs mer: Skatteverket om skattefri gåva
https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/gavor.4.5b35a6251761e691420c9e.html