Skattefri gåva eller inte?

När blir en gåva skattefri? Så här svarar Resultats experter.

Jag har fritt kapital i mitt fåmansbolag A och har tänkt att ge mina barn en bra start på ett eventuellt företagarliv. Kan jag överföra en del av det fria kapitalet via aktieägartillskott till tre nybildade bolag B,C och D som mitt fåmansbolag A äger för att därefter överlåta aktierna (till bokfört värde/underpris) till tre nybildade bolag E, F och G som jag själv äger. Bolag E, F och G ges därefter som gåva till barnen. Är denna gåva skattefri eller ska jag beskattas på något sätt?

Det finns goda möjligheter att ge sina barn en bra start på sitt eventuella företagarliv. I just detta fall skulle jag spontant förmodligen i stället använda mig av ett gåva/inlösen-förfarande. Det finns en hel del juridiska frågor (till exempel civil-, skatte- och familjerättsliga) i denna process som kräver utredning, utifrån hur just er situation ser ut, så jag kan tyvärr inte ge ett enkelt svar här utan får i stället hänvisa dig till din rådgivare/revisor.”

Kim Lavin, auktoriserad revisor

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat