Skatt på pension i Portugal på gång

Det mesta tyder på att Portugal kommer att beskatta de utländska pensionärer i landet som hittills haft särskild skattestatus. Blir skatten lägre än i Sverige kan Sverige toppa upp den till svenska nivåer från 1 januari 2023.

I våras berättade Resultat om att det är på väg att sättas punkt för möjligheten att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt i Portugal. Sverige och Portugal hade då kommit överens om en ändring i skatteavtalet mellan länderna.

Förändringarna innebar att Sverige från 1 januari 2020 ska kunna beskatta pensionärer i Portugal fullt ut, genom så kallad SINK-beskattning om 25 procent. Pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får tidigast beskattas i Sverige från 1 januari 2023.

I Portugal har det nyligen varit val, vilket har påverkat processen runt skattefrågan. Nu rapporterar flera medier, däribland Di, om att skattefrågan börjar klarna. Det socialdemokratiska partiet PS sitter kvar vid makten, något som talar för att en skatt införs för de utländska pensionärer i landet som fått en särskild skattestatus skriver Di. Skatten väntas inte vara retroaktiv och beräknas landa på mellan fem och tio procent. Om Portugals beskattningsnivå är lägre än Sveriges betyder det att Sverige har möjlighet att toppa upp skatten till svensk nivå från januari 2023.

 – Det nya avtalet minskar trycket på att regeringen återkommer med ett nytt förslag till utflyttningsskatt. Den internationella trenden nu är att länder försöker täppa igen möjligheter att minska eller undvika skatt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat