Skatt – hållbarhet, leverans och konkurrenskraft!

En ny skattereform närmar sig. Om detta skriver Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, i sin senaste krönika i Resultat.

Det börjar dra ihop sig mot en ny skattereform. Den erfarne nationalekonomen och tidigare tjänstemannen vid finansdepartementet Klas Eklund, då S-märkt, fick nyligen uppdraget av regeringens underorgan ESO att presentera sin syn på en ny skattereform. Samtidigt bedriver den ansedda tankesmedjan SNS ett omfattande forskningsprojekt kring olika skattefrågor. FAR stöttar aktivt projektet. Tillsammans kommer dessa rapporter att ge regeringen underlag för diskussioner kring en ny skattereform.

Vilken är FAR:s ståndpunkt i detta? Att det behövs en ny reform med internationellt konkurrenskraftigt innehåll har vi sagt tidigare. Den höga marginalskatten på arbete, kapitalskatter på investeringar bolagsbeskattningen och rättssäkerheten kring skatter är frågor som behöver adresseras. Likaså måste en reform vara hållbar över tid i en värld som snabbt förändras. En utmaning i sig!

Efter att nyligen ha varit i forna Östeuropa på olika skatteseminarier inser jag att en fråga måste läggas till utöver hållbarhet och konkurrens – leverans! Den som betalar skatt måste få value for money. Ett bortglömt basic. Samhället måste leverera tillbaka.

Här kommer FAR:s kärnkompetenser in, att garantera effektivitet i leveransen till olika intressenter. Det gäller både i siffror och till innehåll.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och auktoriserad skatterådgivare FAR

Krönikan publiceras även i Resultat nr 3 2019

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat