Skärpt kontroll av huvudmän

Bolagsverket skärper kontrollen när personer registreras som huvudmän i företag. Konsekvensen är att det tillfälligt blir krångligare för dem som arbetar som ombud för företag.

Bolagsverket har skärpt kontrollen när personer registreras som huvudmän i företag. Syftet är att försvåra för målvakter och bakgrunden är kampen mot penningtvätt. Men under en tid blir det alltså krångligare att registrera huvudmän för dem som arbetar som ombud för företag.

Bolagsverket för ett register över verkliga huvudmän i företag. Registret skapades efter att penningtvättslagen trädde i kraft 2017. Registret är tänkt att visa vem som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. Bakgrunden till registret är EU:s arbete mot penningtvätt och terrorism.

Sedan 25 mars gäller att bara den som har ett uppdrag i ett företag kommer att kunna anmäla verklig huvudman med hjälp av bank-id genom Bolagsverkets e-tjänst.

Men om man gör anmälan via ombud blir det krångligt under en tid. Orsaken är att Bolagsverket inte kan kontrollera ombudens behörighet elektroniskt. Därför måste ombud försäkra sin behörighet som ombud i pappersbrev till Bolagsverket.

Myndigheten meddelar inte när det kan finnas en teknisk lösning på plats för att avhjälpa detta.

Björn Dickson