Sista dag att söka omställningsstöd närmar sig

Under de två månader omställningsstödet varit tillgängligt har 15 400 företag ansökt om stödet. Nu närmar sig sista dagen att ansöka.

När omställningsstödet lanserades i mitten av juni beräknade regeringen att cirka 180 000 företag uppfyllde kravet för att ansöka. Men trycket har inte varit så stort. Skatteverket rapporterar att fram till 23 augusti hade 15 400 företag sökt omställningsstöd.

På måndag, 31 augusti är sista dagen att ansöka om stödet. Företag som söker måste haft en minskad omsättning om minst 30 procent under mars och april och företaget kan få mellan 5 000 kronor och 150 miljoner. Stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, leasingbilar, el, vatten, avlopp, telefoni med mera. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen minskat och på Skatteverkets webb finns en beräkningstjänst att ta hjälp av.

För ansökningar om omställningsstöd på minst 100 000 kronor behövs ett revisorsyttrande. Även auktoriserade redovisningskonsulter kan vara behjälpliga i ansökningsprocessen, särskilt när det gäller ansökningar om stöd under 100 000 kronor

Tidigare i augusti meddelade Skatteverket att myndigheten kommer att ge företaget möjlighet att komplettera en ansökan i efterhand med yttrande från revisor. Företag som skickar in en ansökan utan revisorsyttrande kommer att bli kontaktade med instruktioner om hur de lämnar yttrandet i efterhand. Normal svarstid på en begäran om komplettering kommer att vara 14 dagar. Skatteverket gör bedömningen att det inte finns några hinder i lagstiftningen mot att företag ges möjlighet till denna komplettering.

Charlotta Marténg