Semester under uppsägningstid – vad gäller?

Vi har en anställd som sagt upp sig och önskar ta ut all sparad semester under uppsägningstiden. Måste vi godkänna detta? Läs vad Resultats experter svarar.

En anställd som sagt upp sig har alltid rätt att ta ut sin semesterledighet under uppsägningstiden om semesterledigheten redan är beviljad. Det vill säga om ni har beviljat ansökan om semesterledighet innan den anställde sade upp sig. Om semestern däremot inte redan är beviljad, kan den anställde normalt inte få ut sin sparade semester under uppsägningstiden, om inte ni som arbetsgivare går med på det. Det finns dock en skyddsregel i semesterlagen som ger rätt till minst fyra veckor sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Skulle uppsägningstiden omfatta hela den perioden, har den anställde rätt att vara ledig minst fyra veckor i följd.

Anneli Lönnborg, advokat Gernandt & Danielsson

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat