Särskilda löneskatten för äldre avskaffas

1 juli avskaffas den särskilda löneskatten för äldre. Skatten har tagits ut sedan 2016.

Riksdagen har beslutat att säga ja till regeringens förslag om att ta bort den särskilda löneskatten för äldre. För tre år sedan, 2016, började man att ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som fyllt 65 vid årets början.

Skatten tas även ut på inkomst av näringsverksamhet för personer som fyllt 65, och för personer som inte fyllt 65 vid årets början, men som fått hel allmän ålderspension under hela året.

Lagändringen börjar gälla 1 juli i år.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat