Så slår bonus malus-systemet

Nu träder det snart i kraft – det omdiskuterade bonus-malussystemet för personbilar, bussar och lätta lastbilar. Så räknar du ut hur du påverkas.

Regeringen och riksdagen beslutade tidigare att införa ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta busar och lätta lastbilar. Förändringen träder i kraft 1 juli i år och berör endast nyregistrerade fordon som tas i trafik från och med det datumet. Äldre bilar och nyköpta bilar påställda i vägtrafikregistret innan 1 juli 2018 berörs alltså inte.

Bakgrunden till förändringen är att riksdag och regering vill se en ökad andel miljöanpassade fordon. Bonus malus-systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus. Maximalt 60 000 kronor kan miljöanpassade fordon med utsläpp av koldioxid på upp till 60 gram per kilometer premieras med.

Fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastat däremot med högre skatt de tre första åren. På så sätt kompletterar bonus malus-systemet drivmedelsskatterna. Malus tas ut för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som stämmer in på alla av följande punkter:

  • Har fordonsår 2018 eller senare.
  • Tas i trafik för första gången 1 juli 2018 eller senare, i Sverige eller i annat land.
  • Släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning.
  • Inte har alternativt drivmedel.

Uttaget av malus kommer att ske på olika sätt beroende på om fordonet ska beskattas dag för dag eller inte. Beskattning dag för dag gäller om fordonsskatten är minst 4 800 kronor för ett skatteår. För fordon med en fordonsskatt som är lägre än 4 800 kronor för ett skatteår ska malus tas ut för hel månad om fordonet är skattepliktigt under en del av en kalendermånad.

Med anledning av förändringen har Skatteverket kommit med ett ställningstagande om uttag av förhöjt koldioxidbelopp för nya fordon under tre år. På Transportstyrelsens webb finns också möjlighet att räkna ut hur bonus malus-systemet påverkar dig.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande

Läs mer: Transportstyrelsen Malus förhöjd fordonsskatt

Läs mer: Transportstyrelsen Bonus – till bilar med låga utsläpp

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat