Så ska stödåtgärderna bokföras i coronakrisen

Nedsättning av arbetsgivaravgifter och stöd för korttidsarbete kan hjälpa företagen att överleva. Men hur ska stöden bokföras?

I början av april publicerade Bokföringsnämnden frågor och svar på sin webb om vad man bör tänka på när man upprättar årsredovisning och årsbokslut i coronatider. Nu har myndigheten kompletterat frågor och svar-sidan med information om hur olika stödåtgärder ska bokföras. Det handlar om nedsättning av arbetsgivaravgifter och stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket.

Bokföringsnämnden konstaterar att eftersom nedsättning av arbetsgivaravgifterna inte är ett bidrag medför åtgärden inte någon särskild bokföringsåtgärd. Arbetsgivaravgifterna bokförs som vanligt på kontot för arbetsgivaravgifter, men till ett lägre belopp, skriver Bokföringsnämnden.

Stödet för korttidsarbete ska bokföras som en övrig rörelseintäkt.

Charlotta Marténg

Läs mer: Bokföringsnämndens webb

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat