Så redovisar du din kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar är en vanlig och enkel sparform. Men hur ska de redovisas? Resultat har tagit hjälp av redovisningsspecialisten Eva Törning för att reda ut vad som gäller.

Har du skaffat en kapitalförsäkring men är osäker på hur den ska bokföras? Då är du långtifrån ensam. Frågor om kapitalförsäkringar är vanliga och i FAR Online är kapitalförsäkring ett av de vanligaste sökorden.

Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton, en av lärarna på FAR:s utbildning Redovisningsdagen samt en av författarna till Redovisa Rätt (som ingår i FAR Online). Hon har lång erfarenhet av hur kapitalförsäkringar ska redovisas och stor insikt i problemen som kan uppstå.

 –  En fördel med kapitalförsäkringen är att den schablonbeskattas vilket betyder att den egentligen sköter sig själv och att du som företagare inte behöver fundera på hur den ska beskattas, säger hon.

Men om den är enkel beskattningsmässigt kan kapitalförsäkringen upplevas desto knepigare redovisningsmässigt. För några år sedan kom FAR:s Policygrupp för redovisning med ett uttalande (RedU14) om hur kapitalförsäkringar ska bokföras. Frågor som tas upp är hur anskaffningsvärdet ska fastställas, hur uttag ur kapitalförsäkringen ska redovisas samt hur den löpande avkastningen på placeringarna inom en kapitalförsäkring ska hanteras i redovisningen.

 – Det är pengarna som investeras i försäkringen som ska ses som anskaffningsvärdet och poster som utgifter, avgifter eller andra värdeförändringar som framgår av kontoutdraget för kapitalförsäkringen påverkar inte bokföring, säger Eva Törning.

Redovisningsmässigt betraktas kapitalförsäkringen som en enhet och eftersom inte kapitalförsäkringsägaren äger själva värdepappren ska de underliggande värdepappersinnehaven inte heller redovisas separat. Bokföring ska alltså ske när nytt kapital tillförs kapitalförsäkringen och när uttag från kapitalförsäkringen görs.

 – Så länge man bara sätter in pengar ökar värdet allt eftersom man sätter in men efter ett tag kommer två saker att kunna hända. Det ena är att kapitalförsäkringen går dåligt och värdet minskar. Då ska man göra en nedskrivning av värdet utifrån K2 eller K3, beroende på vilket regelverk man följer, säger Eva Törning.

Det andra som kan hända är att pengar ska tas ut från kapitalförsäkringen. Hur påverkas då det redovisade värdet? Jo, ett uttag minskar det redovisade värdet endast i den mån det inte täcks av orealiserade värdeförändringar i kapitalförsäkringen.

 – När du tar ut pengar från din kapitalförsäkring måste du titta på det verkliga värdet, det vill säga det värde som kapitalförsäkringen har enligt kontoutdraget. Ett exempel är om du tar ut 300 000 kronor från din kapitalförsäkring. Efter uttaget är det verkliga värdet enligt kontoutdraget 200 000 kronor. Om anskaffningsvärdet på försäkringen, som då finns i bokföringen är 400 000 kronor så är 100 000 kronor realiserade gamla värdeökningar som kan tas ut skattefritt, säger Eva Törning.

Eva Törnings tips till dig som funderar på att göra ett uttag från sin kapitalförsäkring är att göra det i så nära anslutning som möjligt till när du får ett kontoutdrag.

 –  Då blir det redovisade värdet på uttaget rätt, eftersom du har ett aktuellt verkligt värde enligt kontoutdraget, säger hon.

Ett sparande i en kapitalförsäkring är många gånger långsiktigt. I normalfallet ska därför också kapitalförsäkringen bokföras som en långsiktig tillgång enligt BAS-kontoplanen. Men det är inte BAS-kontoplanen som styr hur försäkringen ska bokföras utan syftet med själva innehavet. Är sparandet kortsiktigt kan det därför redovisas i kontogrupp 16 i stället.

 –  Ett tips om du är osäker om har bokat in rätt värde som anskaffningsvärde är att titta på kontoutdraget. Där finns det insatta beloppet angivet och det är det som ska finnas i bokföringen om inte det verkliga värdet är lägre, säger Eva Törning.

Charlotta Marténg

I Resultat nr 6 berättar vi vad som gäller för direktpensioner som täcks av en kapitalförsäkring. Missa inte det!

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

Faktaruta

Så här blir bokföringen av exemplet i artikeln

Kapitalförsäkring

 

Bank

IB           400 000 2.            200 000   1.          500 000  
  UB          200 000      
         

Skattefri intäkt

     
  3.            300 000      
  1. Uttaget sätts in på företagets bankkonto
  2. Kontrollera det verkliga värdet enlig kontoutdraget. I detta fallet är värde enligt kontoutdraget lägre än ingående balans vilket innebär att det redovisningsmässigt har gjorts ett uttag från kapitalförsäkringen.
  3. Den delen av inbetalningen från kapitalförsäkringen som inte utgör ett uttag av insatta belopp är en intäkt.