Så räknar du ut tullvärdet på dina varor

Alla som importerar varor behöver hålla reda på tullvärdet. Men det kan vara knepigt att räkna ut.

På varor som importeras till Sverige måste tull betalas. För att kunna räkna ut tullen på vara måste först det så kallade tullvärdet räknas ut. I det ingår i princip alla kostnader som uppstår i samband med att du importerar varan. Det är alltså kostnaden för själva varan och själva transaktionsvärdet med tillägg för ytterligare kostnader om de inte redan ingår i transaktionsvärdet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns kostnader som inte ska ingå i tullvärdet och som det går att göra avdrag för. På Tullverkets webb finns två olika verktyg som hjälper dig att räkna ut tullvärdet för just dina varor.

Läs mer: Tullvärdeguiden

Läs mer: Tullvärdekalkylatorn

Tullverket har också tillkännagivit vad 10 euro ska motsvara i svenska kronor från 1 januari 2019. I stället för dagens värde – att 10 euro motsvarar 94 kronor – kommer 10 euro att motsvara 103 kronor. Det kommer att påverka bland annat gränsen från när Tullverket börjar debitera kreditränta och gränsen från när Tullverket börjar debitera dröjsmålsränta.

Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år men försändelser mellan privatpersoner, så kallad gåvotullfrihet, är oförändrad. Beloppsgränsen för gåvotullfrihet är 500 kronor. Beloppsgränsen för tullfrihet för försändelser av ringa värde höjs från 1 500 kronor till1 600 kronor.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat