Så mycket kostar sjukfrånvaron

Som företagare tjänar du på att förebygga sjukfrånvaro. Många gånger kan kostnaderna för sjukfrånvaron vara högre än själva sjuklönen.
Att det finns ett samband mellan arbetsmiljö, nöjda anställda och antalet sjukfrånvarodagar är ingen överraskning. Som företagare har du självklart allt att vinna på att dina anställda är friska och mår bra. Dessutom har du ett ansvar enligt arbetsmiljölagen när det handlar om att förebygga skador och sjukfrånvaro. Det är arbetsgivarens ansvar att ingen skadar sig eller blir sjuk av jobbet.

Försäkringskassan presenterade nyligen en rapport där myndigheten har tittat på välfärdstjänster. Frågeställningen har varit om det finns stora skillnader i risk för sjukskrivning beroende på var man är anställd. Spelar det roll om arbetsgivaren är offentlig, det vill säga kommun eller landsting, eller en privat producent av välfärdstjänster? Svaret är att skillnader finns, men de är små. När myndigheten tagit hänsyn till personalsammansättningen och justerat för bland annat kön, ålder och yrke blir resultatet att anställda inom kommunerna har en något högre risk att bli sjukskrivna än anställda inom landstingen och de största privata välfärdsföretagen, men skillnaderna är som sagt små.

Däremot kan Försäkringskassan konstatera att de som är anställda i små välfärdsföretag har lägst sjukfrånvaro. Enligt myndigheten är dock inte svaren förvånande eftersom tidigare forskning visar att mindre arbetsplatser generellt har lägre sjukfrånvaro än större.

På Försäkringskassans webb kan du som företagare räkna ut vad sjukfrånvaron kostar ditt företag. Där finns också länkar till användbara checklistor som bland annat Arbetsmiljöverket tagit fram, och som kan användas som stöd i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer: Beräkna kostnader för sjukfrånvaro

Förändringar som påverkar kostnaderna för sjukfrånvaro är också på gång. I slutet av maj ska riksdagen behandla ett förslag från regeringen som handlar om att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag.

Läs mer: Karensavdrag i stället för karensdag

Regeringen anser att karensdagen slår orättvist mot dem som arbetar långa, oregelbundna arbetspass, och har därför föreslagit att det i stället bör införas ett karensavdrag. Karensavdraget ska motsvara en femtedel av den sjuklön den som jobbar kan få en genomsnittlig vecka.

Läs mer: Proposition 2017/18:96 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Om förslaget blir verklighet är tanken att karensavdraget ska införas 1 januari 2019.

Charlotta Marténg

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat