Så hanterar du momsen vid gåva till företaget

Många företagare vittnar om ett stort stöd från kunderna, när intäkterna sviker. Så här hanterar du moms och redovisning vid gåvor och stödköp.

Stödköp av presentkort som inte är tänkte att utnyttjas och stöd i form av kontanta bidrag. Företagare runt om i Sverige möts av kunder som vill hjälpa till i kristider. Men hur ska du göra om en kund swishar pengar till ditt företag bara för att förbättra företagets kassa?

− Sett till momsen så krävs en motprestation. Får kunden inget för pengarna ses det inte som en momsmässig omsättning utan en momsfri gåva och därmed behöver mottagaren inte betala in moms för summan, säger Annika Nordqvist, momsexpert på Grant Thornton.

Samma tydliga besked ger Skatteverket:

− Pengar som swishas utan att kunden får något i gengäld är gåvor och därmed inte omsättningar i mervärdesskattehänseende, säger Peter Lindholm, rättslig expert på Skatteverket.

Momsfrågan när det handlar om stödköp av presentkort är mer omfattande.

Annika Nordqvist förklarar att när det kommer till presentkort gäller det att se om presentkortet definieras som en enfunktions- eller flerfunktionsvoucher. Det är avgörande för hur momsen ska redovisas.

− Gäller det en flerfunktionsvoucher så redovisas inte momsen vid försäljningstillfället utan när presentkortet löses in. Om aldrig någon löser in presentkortet blir det ingen omsättning och därmed ska ingen moms redovisas, säger hon.

Räknas presentkortet däremot som en enfunktionsvoucher ses det som att man sålt en vara eller tjänst redan när presentkortet ställs ut och då ska även momsen redovisas.

Peter Lindholm hänvisar till Skatteverkets rättsliga vägledning (se länk sist i artikeln) och trycker även han på skillnaden mellan enfunktions- och flerfunktionsvoucher.

− Det är fråga om en enfunktionsvoucher om det redan när den ställs ut kan fastställas allt som behövs för att klargöra i vilket land momsen ska betalas och med vilket belopp. Följande ska därför vara klarlagt redan vid utställandet: beskattningsland, skatteplikt, skattesats och beskattningsunderlag, säger han.

När det handlar om redovisning av presentkort/voucher och gåvor säger Peter Lindholm så här:

  • En gåva intäktsförs vid mottagandet.
  • Ett presentkort/en voucher ska skuldföras vid försäljningen och intäktsföras när prestationen utförs.

Charlotta Marténg

Läs mer:Skatteverkets rättsliga vägledning om voucher