Så deklarerar du när du har sålt din bostad

En glödhet bostadsmarknad är en av pandemins effekter. Nu tipsar Skatteverket om olika tjänster som ska göra det enklare att deklarera för den som har sålt sin bostad under 2020.

Den som har sålt en bostad med vinst ska betala 22 procent i skatt på vinsten. Men man kan skjuta upp hela eller delar av skatten. Skatteverket har en hjälptjänst där man kan räkna ut hur stort uppskov man kan få.

Ett par nyheter gällande bostadsförsäljning och skatt:

• Den som sålde sin bostad under 2020 och får uppskov med skatten behöver inte betala någon uppskovsränta.

• För den som sålde sin bostad efter 1 juli 2020 finns ett takbelopp för hur stort uppskov som Skatteverket kan medge. Taket är tre miljoner kronor.

Den som missar att ansöka om uppskov i samband med deklarationen behöver inte känna någon panik: Man kan söka uppskov upp till sex år efter deklarationsåret.

Så många som 340 000 personer ska deklarera bostadsförsäljning i år, en ökning med 60 000 försäljningar på ett år och en rekordnotering.

Några fakta om avdrag och uppskov

• Kostnader för ombyggnader och tillbyggnader som innebär ändrad planlösning eller ändrade rördragningar kan dras av. Det gäller också kostnader för installation av till exempel tvättmaskin i bostäder som saknade tvättmaskin.

• För att vanliga reparationer ska vara avdragsgilla krävs det att de innebär standardförbättringar jämfört med när huset köptes. Dessutom krävs att de har genomförts under de senaste fem åren innan bostaden såldes.

• Försäljningskostnader, till exempel mäklararvodet kan dras av.

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverket om att söka uppskov med skatten  https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/uppskov/ansokombostadsuppskoviefterhand.4.109dcbe71721adafd251a32.html

Läs mer: Skatteverkets beräkningshjälp vid bostadsförsäljning

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/raknautvinstforlustochskatt/berakningshjalpfordinbostadsforsaljning.4.4a4d586616058d860bc5131.html

Läs mer: Deklarera enskild verksamhet digitalt: https://www.tidningenresultat.se/skatteverket-deklarera-enskild-verksamhet-digitalt/