”Rutavdrag” för grön el på förslag

Som ett rutavdrag för privatpersoner som satsar på grön teknik. Det föreslår regeringen. Det skulle innebära ännu ett undantag i skattesystemet.

I stället för ett stöd till den som skaffar solceller eller annan grön teknik ska det vara skatteavdrag. Det blir samma modell som i rot- och rutavdragen där man får skatteavdraget direkt vid köpet.

Regeringens promemoria remitterades i maj. Tanken är att skatteavdraget ska ersätta dagens direktstöd till privatpersoner.

− Intressant och konkret förslag. Det här visar ambitionen att ställa om till en grönare och hållbarare ekonomi när vi nu börjar starta om efter corona, något hela Europa talar om i dag. Här kommer beskattningen att användas allt mer, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare och skatteansvarig på FAR.

Skattereduktionen ska enligt förslaget ges för arbets- och materialkostnader. Reduktionen föreslås bli 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Man ska få dra av högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Bakgrunden är att privatpersoner i dag ansöker om så mycket bidrag att nivån ligger över den summa som staten har anslagit för stödet. Följden har blivit flaskhalsar där de som har sökt stöd ibland har fått vänta i åratal.

Ett system med avdrag innebär att den statliga subventionen ges utan koppling till någon anslagssumma som bestäms i förväg.

Tanken är att avdraget ska gälla för installationer som görs efter 31 december 2020.

Skatteavdraget beräknas innebära minskade skatteintäkter på 200 miljoner kronor för staten.

Regeringen föreslår samtidigt att Skatteverket ska ha skyldighet att anmäla bedrägerier, som personer begår med hjälp av avdraget, till åklagare.

Björn Dickson