Rot- och rutfusk ska anmälas av Skatteverket

Skatteverket ska anmäla misstänkta rot- och rutbedrägerier till åklagare. Anmälningsskyldigheten gäller från och med början av april.

1 april infördes en ny punkt på listan av misstänkta brott som Skatteverket ska anmäla till åklagare.

Skatteverket skriver att det gäller bedrägeribrott i samband med rot- och rutavdrag.

Anmälningsskyldigheten gäller om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2019:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Den nya anmälningsskyldigheten omfattar olika grader av bedrägeribrott, försök och förberedelse till bedrägeri och grovt bedrägeri samt stämpling till grovt bedrägeri.

Björn Dickson

Skatteverkets vägledning 2019-04-08

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat